maandag 8 augustus 2016, 16:00

Fotoclub Steenbergen 17

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Golfslag - Henny Lepolder

Een golfslag, in het water, veroorzaakt door een voorbijvarend zeiljacht, masten van aan de wal liggende zeiljachten weerspiegelen zich in het gerimpelde wateroppervlak van de Dintelse haven.

Met enige fantasie zijn hier lange zeeslangen in te ontdekken die een gemeenschappelijke koers zwemmen.

Echter met enig technisch inzicht zijn hier ook drie natuurkundige grootheden te ontdekken: A. Een sinusfunktie, B. Een afnemende frequentie, C. Een afnemende amplitude.                                                                    

Uit de Steenbergse Courant