Afbeelding
zondag 4 september 2016, 16:00

Fotoclub Steenbergen 44

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Wolkenspiegeling – Henny Lepolder

De wolken en de rietpluimen spiegelen zich in een Tholens slootje, het water reflecteert het licht, door verschil in absorptie tussen de verschillende golflengten, geeft het spiegelbeeld een ander kleurenpatroon te zien dan het origineel. Door de wind en de stroming levert dit een fraai wisselend beeld op.

Uit de Steenbergse Courant