Afbeelding
vrijdag 13 januari 2017, 14:00

Centrumplan Welberg: Autovrij plein tussen school en Vaert

WELBERG – Een autovrij plein tussen de Pius X-school en De Vaert. Een gemeenschapshuis dat met een fikse opknapbeurt weer jaren vooruit kan. Beperkte woningbouw op het voormalige voetbalveld en een verbetering van de route voor het langzaam verkeer door voor kerk, klooster en school een breed wandel-/fietspad aan te leggen. De J.F. Kennedyclub en M.J.W. De Klup blijven, naar eigen wens, zitten waar ze zitten. En om de aansluiting met het achterliggende dorp te verbeteren komt er een nieuwe brug tussen de Cornelius- en Kapelaan Kockstraat. Inclusief voetpad. Dit zijn de belangrijkste uitkomsten van de informatieavond die de gemeente Steenbergen gisteravond hield over het Centrumplan Welberg dat vanaf 2018 tot uitvoering moet komen.

De gepresenteerde resultaten zijn de uitkomsten van onder meer de meedenksessies die de gemeente in 2015 organiseerde en de enquête die de Dorpsraad Welberg in 2016 hield. Het centrumplan focust zich met name op gemeenschapsvoorziening De Vaert en het omliggende gebied. Het wegvallen van de verkeersveiligheid van de Kapelaan Kockstraat binnen dit plan, ervoeren de aanwezigen gisteravond als een gemiste kans.

Achteraf spijt

In de gemeentelijke planning zou De Vaert als eerste aan de beurt zijn met een stevige verbouwing. Daaronder vallen isolerende en energiebesparende maatregelen, een nieuwe toiletgroep, verplaatsing van de entree en een schuifpui aan de oostzijde. Dit wás de planning want bestuursvoorzitter Jan Flameling brak gisteravond een lans om het zo vooral niet te doen. “Eerst moeten de inrichting van het buitenterrein en het verkeerscirculatieplan duidelijk zijn. Anders ben ik bang dat we daar achteraf spijt van krijgen,” betoogde hij.

Ontmoetingsplek

Er staat nogal het een en ander te gebeuren in het gebied rond De Vaert. De grootste verandering is wel het creëren van een autovrij dorpsplein tussen Pius X en Vaert waar meerdere functies verenigd worden. Er zouden in een groene omgeving met voldoende sociale controle, speelvoorzieningen kunnen komen voor de jeugd, zitgelegenheden voor ouders en ouderen en een plek waar dorpsactiviteiten ontplooid worden. Kortom een ontmoetingsplek voor jong en oud, mogelijk in combinatie met het schoolplein van de naastgelegen Pius X-school.  Een van de uitgangspunten die daarbij geformuleerd zijn, is dat de beuken in het gehele gebied koste wat kost bespaard blijven vanwege de beeldbepalende waarde ervan voor het dorp.

Parkeren

Op het voormalige voetbalveld is ruimte voor de bouw van een beperkt aantal woningen die de financiële drager onder het nieuwe plan moeten zijn. De eenrichtingsroute die het verkeer nu al langs De Vaert aflegt, blijft gehandhaafd. Wat dat betreft leefden er gisteravond zorgen over de toename van de verkeersintensiteit wanneer de omleidende route langs de school komt te vervallen en er meer voertuigen vanuit de nieuw te bouwen woningen bijkomen.

Het grootste obstakel voor de aanwezigen van gisteravond was echter het wegvallen van de parkeervakken ter hoogte van de school (25 stuks). Volgens Martin Meulblok, die namens de gemeente de presentatie verzorgde, is er bij de herinrichting van het omliggende terrein voldoende ruimte te creëren om deze vakken terug te winnen. Voor de nieuwe woningen op het voetbalveld geldt dat voldoende parkeerruimte voor iedere woning een opgave is waar de projectontwikkelaar aan moet voldoen.

Open gesprek

Verder kwam bij de 40 aanwezigen de behoefte naar een helder inzicht in de plannen door middel van tekeningen en visualisaties naar voren. “Eigenlijk werken we niet meer zo als gemeente,” legde wethouder Marijke Vos uit, “We gaan het liefst een zo open mogelijk gesprek met de belanghebbenden aan over de wensen en mogelijkheden. Maar als dit de wens van het dorp is, dan willen we daar zeker aan voldoen.”

In juni organiseert de gemeente weer een info-avond  waarop aan de hand van tekeningen meer zicht komt op de inrichting van het gebied. De Dorpsraad en De Vaert organiseren in de tussentijd tellingen om te bezien hoe groot de parkeerdruk in het centrumgebied precies is. Verloopt het traject volgens planning dan is in 2019 het gehele plan afgerond.

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant