vrijdag 2 juni 2017, 17:30

Uitstel van executie voor platanen Kruispoort

STEENBERGEN – De platanen aan de Kruispoort hebben de oordeelsvormende vergadering van gisteravond ternauwernood overleefd, maar de toekomstverwachting ziet er niet best uit voor de eeuwoude bomen. De Volkspartij, Steenbergen Anders, CDA en VVD zijn allevier van mening dat de bomen weg moeten, ook al wijst het onderzoek uit dat zij in goede gezondheid verkeren en veilig zijn. Het gevoel van onveiligheid dat leeft bij de bewoners aan de overzijde van de bomenrij prevaleert volgens deze fracties. “Het belang van flora en fauna is altijd ondergeschikt aan de kwaliteit van leven en wonen van onze inwoners,” aldus Michel Lambers, fractievoorzitter van de Volkspartij.

Middels een motie probeerden de Volkspartij en Steenbergen Anders te bewerkstelligen dat de platanen in ieder geval voor de herfst geveld zijn. Ook als uit de resultaten van het onderzoek, die eind volgende week verwachten worden, blijkt dat de bomen geen enkel gevaar opleveren. De angst die de bewoners ervaren, heeft volgens beide fracties echter dusdanig veel invloed op het woongenot dat daar geen groen argument tegenover staat.

E-motie

Dat de Kruispoorters de situatie als onveilig ervaren, daar zijn alle fracties het over eens. Evenals over het feit dat de bomen per direct weg moeten wanneer blijkt dat zij gevaar opleveren voor de omgeving. De fracties van Gewoon Lokaal!, D66 en de PvdA (zij het schoorvoetend), zagen geen directe noodzaak om het besluit gisteravond al te nemen terwijl de resultaten van het onderzoek eind volgende week verwacht worden. Wanneer uit het rapport blijkt dat de bomen onveilig zijn dan is kap ook volgens hen de enige optie. Blijkt anderzijds dat er met de bomen niets aan de hand is, dan willen zij inzetten op het wegnemen van gevoelens van onveiligheid bij de bewoners. Rücksichtslos kappen gaat deze fracties veel te ver. “De bomen staan er al honderd jaar dus een weekje kan er nog wel bij,” reageerde Wilma Baartmans (Gewoon Lokaal!) die van mening was dat de motie gebaseerd was op “emotie” en “fact free politics”.

Kettingzaag

Zij vond bijval van partijgenoot Maurice Remery. “Wanneer blijkt dat de bomen veilig zijn, kunnen we werken aan het gevoel van onveiligheid. Wanneer we subjectief naar bomen gaan wijzen dan kunnen we nog wel zestig bomen weghalen waar mensen een onveilig gevoel bij hebben. Wanneer je dit ongefundeerd toepast dan kan iedere boom in Steenbergen wel weg.”

“Als blijkt dat de bomen onveilig zijn, dan ben ik de eerste die de kettingzaag er inzet,” zegde wethouder Cors Zijlmans toe. “Tot die tijd voer ik de bomenverordening uit zoals u die heeft vastgesteld. Als ik dat niet zou doen, zou u mij terecht op de vingers kunnen tikken.”

Esthetische waarde

De indieners van de motie besloten haar uiteindelijk in te trekken maar de kans dat deze in volgende vergadering terugkomt, is hoogst aannemelijk. Mochten de onderzoeksresultaten dan positief uitvallen voor de bomen, dan zal de PvdA waarschijnlijk de doorslag geven tussen kap of niet. De partij toonde zich gevoeliger voor het subjectieve gevoelsargument dan D66 en Gewoon Lokaal! Bovendien is voor de PvdA het antwoord op de vraag of de esthetische waarde van de bomen vergroot kan worden ook doorslaggevend. De eerstvolgende raadsvergadering is op 22 juni aanstaande.

Foto: Dasja Abresch©KijkopSteenbergen

Uit de Steenbergse Courant