vrijdag 9 juni 2017, 09:00

Gummaruskerk tot september elke vrijdag open voor publiek

STEENBERGEN – Door de inzet van een grote groep vrijwilligers zal de Gummaruskerk tot eind september iedere week geopend zijn voor belangstellenden. Bezoekers ontvangen een informatiefolder met wetenswaardigheden over de kerk en gidsen zullen toelichting en uitleg geven. De openstelling is op de vrijdagen tussen 11:00 en 16:30 uur. Toegang is gratis, al wordt middels een collectebus een vrijwillige bijdrage gevraagd voor het vele onderhoud van de kerk.

“De Gummaruskerk in Steenbergen is aan het eind van de 19e eeuw ontworpen door de zeer bekende architect Pierre Cuijpers en in de jaren 1900 tot 1903 gebouwd door zijn zoon Joseph Cuijpers en Jan Stuyt. De prachtige neogotische kerk heeft de status van rijksmonument. Aan het eind van de Tweede Wereldoorlog, op 30 oktober 1944, werd het gebouw zwaar beschadigd door de terugtrekkende Duitse bezetters. Maar in 1950 werd de herstelde kerk weer officieel in gebruik genomen. De ruim 78 meter hoge toren herrees in 1960. In 2002 heeft het gebouw, met behulp van een zogenaamde ‘kanjersubsidie’ van de rijksoverheid, een grondige onderhoudsbeurt gekregen waardoor het monumentale gebouw er weer heel goed bij staat”, vertelt Leontine Tjioe namens de activiteitencommissie Gummaruskerk.

Het streven is verder om bij grote plaatselijke evenementen de kerk open te stellen voor bezoekers, zoals dat onlangs was bij de opening van de nieuwe haven van Steenbergen. De eerstvolgende openstelling is aanstaande zaterdag 10 juni, tijdens de Boerendag die in het winkelhart wordt gehouden. Die dag zal de kerk geopend zijn tot 16.00 uur.

Exposities

Om het voor bezoekers nog aantrekkelijker te maken om de kerk te bezoeken, zijn er steeds een diverse kerkelijke voorwerpen uitgestald, die telkens een week of zes blijven staan. Daarna worden ze gewisseld voor weer andere gebruiksvoorwerpen. Natuurlijk zullen gidsen daarbij de gevraagde uitleg en toelichting kunnen geven.

In de maanden mei en juni zijn diverse liturgische kledingstukken in de bekende liturgische kleuren uitgestald. Ook zijn de vele in de kerk aanwezige heiligenbeelden voorzien van teksten met informatie over de betreffende heiligen. In juli en augustus zal ruime aandacht worden gegeven aan de 7 sacramenten van de katholieke kerk.

Om in de toekomst steeds weer iets nieuws te kunnen tonen, is de vrijwilligersgroep blij met kerkelijke ‘spulletjes’ die parochianen en bezoekers beschikbaar willen stellen. Wie dergelijke zaken heeft wordt gevraagd om contact op te nemen met Bram Hommel (06-53802394), Leontine Tjioe (0167-562014) of Jan Gelten (0167-565612). Afgeven van spulletjes op het secretariaat, geopend op werkdagen van 09.00 tot 11.30 uur kan ook.

Rondleidingen

Aan geïnteresseerde groepen (minimaal 12 personen) worden rondleidingen aangeboden op nagenoeg elke gewenste datum en tijd. Deze kunnen worden aangevraagd bij Jan Gelten (telefoon 0167-565612 of e-mail j.gelten@home.nl) of Leontine Tjioe (telefoon 0167-562014 of e-mail leontine.tjioe@home.nl). Via hen kunnen afspraken worden gemaakt over bijvoorbeeld tijdsduur en thema. Voor een groepsrondleiding wordt een kleine bijdrage van € 2,00 per persoon gevraagd.

Tijdens diensten geen rondleidingen

Het kerkgebouw is op vaste tijden in gebruik voor vieringen: op zaterdagmiddag om 17.00 uur, op zondagmorgen om 09.30 uur en op maandagavond om 19.00 uur.

Op die tijden zijn geen rondleidingen mogelijk. Ook tijdens uitvaartdiensten zal de openstelling vanzelfsprekend komen te vervallen; een eventueel op dat uur besproken rondleiding wordt dan in overleg verzet.

Uit de Steenbergse Courant