zaterdag 7 oktober 2017, 16:00

SWOS zoekt vrijwilligers voor ‘Maatjes-Plus-project’

STEENBERGEN – Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS) is op zoek naar ‘Maatjes’ voor het kortgeleden opgerichte ‘Maatjes Plus Project’. Het gaat hier om vrijwilligers die – gesteund door een speciale cursus – mensen willen helpen die behoefte hebben aan een maatje.

“Zo’n maatje is iemand met een warm hart. Die een luisterend oor biedt, praktisch en oplossingsgericht is ingesteld en respectvol met mensen kan omgaan”, legt Tonnie Joxhorst van de SWOS uit. “Een maatje ziet de ander als gelijkwaardig. Het persoonlijk contact staat centraal”.

Kortstondig of voor langere tijd

Er zijn mensen – jong en oud – die op bepaalde momenten in hun leven behoefte hebben aan een ‘Maatje’. Dit kan kortdurend zijn of voor langere tijd. De redenen kunnen divers zijn. Bijvoorbeeld bij ziekte, weinig sociale contacten, weinig vrijetijdsbesteding, psychische problemen of vanwege een verstandelijke beperking.

Ondersteuning

“In de ondersteuning kan het gaan om bieden van emotionele steun, zoeken naar praktische oplossingen, hulp bij het zelfstandig wonen, aangaan van contacten en het ondernemen van activiteiten. Op veel momenten kan het ‘er zijn’, een spelletje doen of samen wandelen, al voldoende zijn om iemand vooruit te helpen”, aldus Joxhorst.

“Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om zich in te zetten voor deze doelgroep, iemand die bereid is om te leren en zijn of haar grenzen goed kan bewaken. De tijdsinvestering zal ongeveer 2 uur (per maatjescontact) per week zijn”.

Cursus ter ondersteuning

Voordat een ‘Maatje’van start gaat krijgt deze een cursus ‘op maat’ aangeboden die eind oktober/begin november 2017 gepland staat. Hierin wordt onder andere aandacht besteed aan gespreksvaardigheden, eigen grenzen stellen en eenzaamheidsproblematiek. Daarnaast zijn er intervisiebijeenkomsten en bijscholingen.

De vrijwilligers sluiten aan bij Stichting Welzijn Ouderen Steenbergen (SWOS). Hierdoor zijn ze verzekerd tijdens de uitvoering van hun taak en er is een reiskostenvergoeding. Tweemaal per jaar is er een vrijwilligersbijeenkomst om de inzet specifiek te waarderen.

Meer informatie wordt verkregen bij Tonnie Joxhorst, coördinator MaatjesPlusProject Steenbergen, haar telefoonnummer is (0167) 54 11 37 of e-mail: t.joxhorst@swo-stb.nl.

Het MaatjesPlus Project is een samenwerking tussen SWOS, SDW, GGZWNB, WijZijn Traverse Groep, Steunpunt Mantelzorg en het Vrijwilligers Informatie Punt Steenbergen.

Uit de Steenbergse Courant