Afbeelding
zaterdag 3 maart 2018, 12:41

Leerlingen Gummarus worden voorbereid op overstap vervolgonderwijs

STEENBERGEN – Het idee ontstond een jaar of acht geleden. Een manier om de leerlingen van de groepen acht van de Gummarusschool op praktische wijze te laten kennismaken met het vervolgonderwijs. Na een eerste aanzet ontwikkelde zich de wijze waarop dat gebeurde. Afgelopen week stonden docenten van diverse middelbare scholen daarom voor de klassen van de juffen Neeltje Raas en Sandra Kamphorst.

Het idee van destijds werd bedacht door Hilde de Baar en Marieke Staps. Zij haalden daarmee toen het jeugdjournaal, dat er waardering voor had. Gaandeweg werd het idee bijgeschaafd en aangevuld en zo kwam het dat de betreffende Gummarusleerlingen zich een weekje op de nieuwe school waanden. Weliswaar in eigen gebouw, maar met docenten van ’t R@velijn, de Steenspil, het Rijks, het Juvenaat en het Roncalli. Ze kregen lessen zoals op deze scholen wordt gegeven en moesten na elk lesuur van klaslokaal veranderen. Net zoals dat op de ‘grote school’ het gebruik is. En – even schrikken – ze kregen ook huiswerk. “Want ook dat hoort erbij. De kinderen ervaarden dat ze dat straks ook thuis aan de slag moeten. Dat ze moeten gaan plannen en zorgen dat ze bepaalde zaken op orde hebben”, vertelt juf Neeltje. “Ze krijgen les in natuurkunde, geschiedenis, maatschappijleer, biologie en tekenen. Precies zoals dat straks ook gebeurt. Maar ook Latijn. Daarmee krijgt niet iedere leerling straks te maken hoor, het is wel een bijzondere ervaring”.

De ervaring van de leerkrachten van de Gummarusschool is in elk geval dat deze voorbereiding de kinderen enorm helpt, want allemaal vinden ze het spannend om straks naar een nieuwe school te gaan. Een tipje van de sluier over wat hen te wachten staat is nu opgetild.

Docenten Blok (1e foto) van het Juvenaat en Van Buren van De Steenspil (2e foto) geven de leerlingen van groep 8 van Gummarusschool les in natuurkunde en geschiedenis.

Hilde de Baar en Neeltje Raas bekijken het rooster dat er voor moest zorgen dat alle zaken in deze speciale week keurig zouden verlopen.

Foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant