Afbeelding
dinsdag 6 maart 2018, 09:00

Morgenavond: Inschrijven voor Kleine Tour Steenbergen

STEENBERGEN – De voorbereidingen voor de 49e Kleine Tour Steenbergen zijn inmiddels al weer in volle gang. De tour wordt gereden in de week van 6 augustus tot en met 11 augustus. Het inschrijven hiervoor is morgenavond – woensdagavond 7 maart – mogelijk tussen 18:30 en 19:30 uur bij zaal De Joosse in de Kaaistraat.

De rennertjes die vorig jaar hebben meegereden en die hiervoor dit jaar weer in aanmerking komen, zijn reeds door het tourbestuur persoonlijk benaderd. Andere kinderen die belangstelling hebben voor deelname, dienen woonachtig te zijn in een van de kernen van de gemeente Steenbergen.

Er is nog een criterium: jongens mogen op 6 augustus 2018 niet jonger zijn dan 8 jaar en op 11 augustus 2018 niet ouder dan 14 jaar. Voor meisjes geldt een minimale leeftijd op 6 augustus van 9 jaar en een maximum leeftijd op 11 augustus van 14 jaar.

Wanneer er te veel inschrijvingen zijn dan plaatsen beschikbaar, worden jongeren die nog niet kunnen worden ingeschreven op een reservelijst geplaatst. Ook voor hen gelden dezelfde criteria. Het inschrijfgeld bedraagt 16 euro en hoeft nog niet op de avond van inschrijving te worden voldaan.

Wie meer informatie wenst kan zich wenden tot René Baarendse. Zijn telefoonnummer is 06-23 390 296.

Uit de Steenbergse Courant