Afbeelding
zaterdag 14 april 2018, 13:00

Schetsontwerp Havenkom Dinteloord oogst lof

DINTELOORD – “De havenkom van Dinteloord is eigenlijk best mooi, maar verdient een opwaardering naar wens van de Dinteloorders.” Op basis van deze conclusie, getrokken uit de werksessies met bewoners en ondernemers langs het havengebied, maakte bureau NieuwBlauw in opdracht van de gemeente Steenbergen een schetsontwerp voor de havenkom. Dit werd afgelopen woensdag gepresenteerd tijdens een inloopavond bij restaurant Thuis!. Een duidelijke scheiding tussen verkeer, verblijven en het water zijn daarbij het meest in het oog springend.

De aanpak van de haven is een van de speerpunten uit de Ruimtelijke Visie CentrumHaven Dinteloord. Het schetsontwerp dat woensdag ter tafel kwam, is niet ontstaan op de tekentafel maar is het resultaat van intensief overleg met inwoners en ondernemers. Daar maakte onder meer een bezoek aan plaatsen in de regio met een havenkom in het centrum deel vanuit. Gemeentelijk projectleider Kees Kerstens legt uit waarom. “Op dit moment oogt de havenkom een groot deel van het jaar, oneerbiedig gezegd, als een doodlopende sloot. Dus gingen we op zoek naar een manier om het nautische karakter van de haven meer naar voren te brengen. We kwamen erachter dat dat zo simpel kan zijn als ervoor te zorgen dat er altijd een mooie boot in de haven ligt. Misschien dat een ondernemer wel mogelijkheden ziet om een terras op zo’n voorziening te creëren.”

Bezwaren

Een werkgroep van direct belanghebbenden kreeg het uiteindelijke schetsontwerp als eerste voorgelegd, gevolgd door de wat bredere regiegroep. “Deze was zo mogelijk nog enthousiaster dan de werkgroep,” aldus de projectleider. “Dat heeft te maken met het feit dat aanwonenden op sommige onderdelen persoonlijke bezwaren hebben.”
Tijdens de inloopavond kwam in die categorie het parkeren naar voren. Het aantal parkeervakken wordt kleiner en langs de Havenweg komen nieuwe parkeervoorzieningen in het gemeentelijk plantsoen voor woningen. Daar is niet iedereen even gelukkig mee. “Het blijft altijd een afweging tussen belangen,” begrijpt Kees Kerstens. “We hebben met elkaar afgesproken dat we een mooi beleefbaar havengebied willen en dat betekent dat we op ander terrein wat in moeten leveren. Met elkaar komen wel er wel aan uit.”

Decor van water

Voor de haven van Dinteloord is nadrukkelijk gekozen om de functies, verkeer en parkeren, autoluw verblijven en water gescheiden te houden. Kerstens: “De mensen willen een gebied waar ze kunnen verblijven tegen een decor van water en boten. Er is bewust gekozen om die functies niet te vermengen. De haven wordt gebruikt voor activiteiten zoals de MuZa en de intocht van Sinterklaas en dat willen we vooral zo houden.”

Eenheid

Het meest ingrijpende werk zal de verlaging van de damwand langs de kom zijn. Hierdoor kunnen wandelpaden verbreed worden en ontstaat er meer ruimte voor beleving. De hoop is erop gericht dat de plaatselijke horeca terrassen inricht langs de haven en er zich ook aan de kant van de Galgendijk een horecaondernemer meldt. “Als gemeente faciliteren we door het gebied zo aantrekkelijk mogelijk in te richten. De rest is aan de ondernemers.”

Eenheid

Voor wat betreft het gebruik van materialen en kleuren wordt aangesloten bij de bestrating van het Raadhuisplein. Ook het gebied rond de kreek zal in de toekomst op dezelfde manier worden bestraat waardoor er eenheid ontstaat. Als afscheiding van de deelgebieden komen er muurtjes die met natuursteen zijn bekleed en tevens als zit- en speelelement dienen.

Schop in de grond

De volgende stap is de afronding van het ontwerp en de besluitvorming door de gemeenteraad. Hierna wordt het schetsplan omgewerkt naar een civiel ontwerp. De gemeente verwacht dat eind 2018 de schop in de grond gaat en Dinteloord voor eind 2019 kan wandelen rond een spiksplinternieuw havengebied.

Foto: Een flink aantal Dinteloorders liet zich afgelopen woensdag bij Thuis! informeren over de plannen voor de havenkom in het dorp. Het leverde geanimeerde gesprekken op. “Een prima havenkom, maar hij kan wel een stevige opknapbeurt gebruiken,” zo concludeerde de werkgroep die bij het ontwerp betrokken was.

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant