maandag 30 april 2018, 12:50

Bloemrijke herdenkingen in Welberg en Steenbergen

WELBERG – Zoals de afgelopen jaren gebruikelijk is, wordt er op 4 mei voorafgaand aan de ‘officiële’ Dodenherdenking aan het Kerkplein in Steenbergen, een herdenking bij het Bevrijdingsmonument aan de Canadezenweg in Welberg gehouden. Vorig jaar zorgde de organiserende werkgroep voor bloemen die het publiek bij het monument kon leggen. Dit jaar vraagt zij of bezoekers zelf voor een bloem willen zorgen. Het initiatief van vorig jaar had ten doel om het publiek actief bij de herdenking te betrekken. Niet alleen in Welberg, maar ook in Steenbergen. Een geslaagd idee want praktisch alle bezoekers sloten aan om een gekleurde anjer bij de monumenten te leggen. Nog meer diepgangHet was een hartverwarmend gebaar dat door de aanwezigen als zeer waardevol werd ervaren. Om deze betrokkenheid nog meer diepgang te geven, vragen de Stichting Bevrijdingsmonument Welberg en de gemeente Steenbergen de bezoekers dit jaar om een eigen bloem mee te nemen. Dit kan een gekocht exemplaar zijn, maar ook een ruiker die in eigen tuin of in de berm is aangetroffen. Overigens hoeft niemand bang te zijn met lege handen bij het monument te staan want de herdenkingswerkgroep zorgt dat er voldoende bloemen zijn om uit te delen. SimultaanDe Welbergse stichting is bijzonder actief wanneer het gaat om het eren en herdenken van de slachtoffers. Zij ziet het met name als taak om het verleden met het heden te verbinden. Het meest bijzondere voorbeeld daarvan is wel het simultaan luiden van de bevrijdingsklokken in Welberg en Canada. Enige jaren geleden schonk de Welberg een kopie van de eigen klok aan het Canadese South Alberta Light Horse Regiment dat in 1944 nauw betrokken was bij de bevrijding van Welberg. Sindsdien luiden Welberg en Canade gezamenlijk de klokken, zij het dat dit vanwege het tijdsverschil in Nederland om 19.00 uur gebeurt en in Canada om 11.00 uur. Aan de andere kant van de oceaan geldt dit als een bijzondere gebeurtenis waarvoor driehonderd mensen een uitnodiging ontvangen. In beide werelddelen wordt het luiden gefilmd waarna de opnames gedeeld worden via Facebook. Na afloop van de herdenking verplaatst de bijeenkomst zich naar het Kerkplein in Steenbergen. Slag om de ScheldeVolgend jaar is een bijzonder Herdenkingsjaar. Vanaf eind 2019 wordt gevierd dat 75 jaar eerder de bevrijding van Nederland begon. Het landelijk comité 4 en 5 mei heeft bekendgemaakt De Slag om de Schelde daarbinnen een centrale plaats te geven. Tijdens deze militaire operatie, die ten doel had om de weg naar de haven van Antwerpen vrij te maken  voor de geallieerden, werden de Zuidwestelijke Nederlanden als eerste bevrijd. Doordat het nog tot mei 1945 zou duren tot de rest van Nederland bevrijd werd, raakte de Slag om de Schelde onterecht in vergetelheid. De laatste jaren is er echter steeds meer aandacht voor, onder meer door de inzet van stichtingen zoals die op de Welberg.  Op 31 augustus 2019 wordt in Terneuzen het startschot gegeven voor het nationale jubileumjaar. Ook in Welberg en Steenbergen vinden er tal van activiteiten plaats. 

Uit de Steenbergse Courant