maandag 14 mei 2018, 14:00

Steenbergse politiek kiest unaniem voor SLOS

STEENBERGEN – De Stichting Lokale Omroep Steenbergen (SLOS) blijft de beste partij om uitzendingen te verzorgen in de gemeente Steenbergen. Dat waren de raadsleden maandagavond met elkaar eens tijdens een Oordeelvormende vergadering in het gemeentehuis. Streekomroep ZuidWest trok daarmee aan het kortste eind, want ook zij was in de race voor de zendmachtiging die eens in de vijf jaar wordt vergeven. Belangrijkste reden voor het advies dat de gemeenteraad zal uitbrengen om de zendmachtiging aan de SLOS te gunnen is dat de partijen van mening zijn dat Steenbergen en omliggende kleine kernen ondergesneeuwd zullen worden bij een grotere omroep als ZuidWest.

Vertegenwoordigers van beide omroepen mochten tijdens de vergadering nog eenmaal beargumenteren waarom zij denken de meest geschikte partij te zijn. Directeur Maarten van den Boom probeerde de raad ervan te overtuigen dat zijn omroep wel degelijk de intentie heeft om net zoveel te berichten over Steenbergen als de SLOS. En daar bovendien de middelen voor heeft. “De vraag is of de SLOS wel kan voldoen aan de eisen van deze tijd. Graag hadden we een samenwerking aangegaan maar de SLOS heeft tot twee keer toe de deur dicht gedaan”, aldus Van den Boom.Volgens Hakim Tampoebolon, secretaris van de SLOS, ligt dat anders. “Voor samenwerken staan we altijd open, voor een fusie niet. Wij vrezen dat er dan geen aandacht meer is voor de kleine kernen. Ik krijg nu het gevoel bij ZuidWest dat als het niet goedschiks moet, dan maar kwaadschiks.” Tampoebolon onderstreepte met een opsomming van uitzendingen van allerlei lokale vieringen en herdenkingen de rol van de SLOS. “Samen met al onze vrijwilligers is onze omroep zeer betrokken bij de gemeente Steenbergen en brengt zij met liefde, passie en grote inzet graag mediaverslag uit.”

Kanttekeningen

De SLOS heeft in de afgelopen jaren volgens de raadsleden haar visitekaartje afgeleverd met haar uitzendingen waardoor het de zendmachtiging voor de komende jaren verdient, maar dat betekent niet dat er geen kanttekeningen worden geplaatst. Tim Huisman van D66 is erg benieuwd naar het aantal kijkers en luisteraars en zou graag een onderzoek naar de kijkdichtheid willen. Andere partijen zoals PvdA en Gewoon Lokaal benadrukten de noodzaak tot vernieuwing. “We missen nog de connectie met jongeren, en ook zal er meer met sociale media gedaan moeten worden. Maar we hebben vertrouwen in de toekomst. Graag zien we wel dat de komende vijf jaar gebruikt worden om tot een samenwerking met ZuidWest te komen. Zet die trots opzij”, aldus Edwin Maas van Gewoon Lokaal.
Op dat punt zullen beide partijen dan flinke stappen moeten zetten, want voorlopig is de relatie behoorlijk bekoeld.
Het advies van de raad gaat richting het Commissariaat van de Media, die uiteindelijk zal beslissen wie de zendmachtiging krijgt.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant