maandag 21 mei 2018, 15:00

Aanmelden voor Veteranendag kan nog net

STEENBERGEN – Op vrijdag 25 mei vindt in het gemeentehuis van Steenbergen voor de tweede maal de Veteranendag plaats. Belangstellende (oud-)gedienden die zich nog niet aangemeld hebben, kunnen dit nog tot en met aanstaande dinsdag doen. Volgens veteraan en medeorganisator Attie Pot belooft het weer een mooie middag te worden waarbij het elkaar ontmoeten centraal staat.Deelnemers aan de dag worden op bijzondere wijze welkom geheten. Dankzij medewerking van de Landmacht staan er bij de entree van het gemeentehuis namelijk twee militaire voertuigen opgesteld: een pantservoertuig en een jeep. Of beter gezegd (voor ingewijden) een Fennek verkenningsvoertuig en jeep mét affuit. Blauwe hap

Eenmaal binnen wacht de veteranen een warm welkom en later op de middag een even warme maaltijd in de vorm van de traditionele ‘blauwe hap’. De middag krijgt extra invulling dankzij een veteraan van het Nederlands Instituut voor Militaire Historie die vertelt over zijn uitzending naar Afghanistan. 

Peloton in het gelid

Attie Pot maakt van de bijeenkomst gebruik om de aandacht te vestigen op de nieuw op te richten lokale veteranenclub. “In Steenbergen is er nog helemaal niks geregeld voor veteranen. Er is geen beleid, niks.” Ook vanuit de lokale oudgediende zelf blijft het stil. “Zo verbaast het mij dat er amper veteranen naar de herdenkingen op 4 en 5 mei komen, terwijl in Bergen op Zoom een heel peloton in het gelid staat. Ik denk dat die behoefte er hier ook is maar er moet gewoon iemand opstaan om het te regelen.” Pot, zelf oud-militair en woonachtig in Nieuw-Vossemeer, heeft inmiddels drie plaatselijke strijdmakkers bereid gevonden om met hem het bestuur te vormen: Henri Stoffelen, Rob Matthijssen en Robin Oost. 

Maatschappelijke betekenis

Het viertal heeft een enquête opgesteld die onder de veteranen is verspreid. “Daarmee willen we een beter inzicht krijgen in wie de veteraan is, wat hij of zij doet en zou willen. We denken zelf onder meer aan een informele bijeenkomst eens in de twee-drie maanden. Ook willen we een facebookpagina of website opzetten. Maar we willen ook maatschappelijk van betekenis zijn door de capaciteiten die we in huis te benutten.”
Voor nu hoopt Pot dat er vooral veel veteranen zich alsnog zullen melden voor de Veteranendag van 25 mei. “De aanmeldingen blijven achter bij vorig jaar en dat is jammer want het was een leuke en zinvolle bijeenkomst.”

Door: Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant