Afbeelding
woensdag 6 juni 2018, 06:00

Megawindtorens Dinteloord: wellicht ook lusten naast de lasten

DINTELOORD – De gisteravond gehouden inloopavond over de forse verhoging van de bestaande windmolens aan de Karolinadijk in de zaal van Restaurant Thuis! trok de nodige belangstellenden. Zij werden uitgebreid geïnformeerd over de gevolgen van de forse verhoging van de vier huidige windmolens die daar nu staan. Conclusie: naast de ongetwijfeld hogere lasten is er grote kans op aardige lusten. Het is zaak dat deze de directe omgeving ook daadwerkelijk ten goede komen.

De vier bestaande molens – hoogte 70 meter – worden vervangen door megawindmolens met een hoogte van 210 meter. Ter vergelijking: de Euromast in Rotterdam is 185 meter hoog (en volgens de euromast website ‘het hoogste gebouw van Nederland’). Naast de – naar mening van velen – visuele verontreiniging gaan de molens voor overlast zorgen. “Maar er zullen naast de lasten ook lusten zijn”, verzekert demissionair wethouder Marijke Vos. Ze legt uit dat gemeente Steenbergen nauw optrekt met het energiebedrijf Innogy dat de molens bouwt, om er voor te zorgen dat die lusten er zullen komen. Daarbij zijn ook bewoners van Dinteloord – waaronder vertegenwoordigers van de dorpsraad – betrokken. En de gemeente heeft een begeleider aangesteld die gemeente en bewoners in het proces ondersteunt. “Dit is (ervarings)deskundige Martijn Messing. Die is dan wel door ons aangesteld, maar hij is onafhankelijk en zeer deskundig. Hij zal de klankbordgroep en de daaruit voortgekomen regiegroep begeleiden”. De wethouder verduidelijkt dat de verhoging van de windmolens noodzakelijk is. “Om onze klimaatdoelstellingen te bereiken moeten we in Nederland alles uit de kast halen. Windmolens op zee, op het land, zonne-energie op daken en in parken, biomassa en noem maar op. De gemeente Steenbergen heeft gesteld in 2040 energie neutraal te zijn. Wij werken daar nu al hard aan”.

‘Dorpsmolen’

Het gebied Dinteloord krijgt dus vier megamolens, waarvan één ‘dorpsmolen’. De opbrengsten en afdrachten komen volgens Marijke Vos ten goede  aan de inwoners van Dinteloord. Die lasten worden zoveel mogelijk beperkt. “Dat kan door de huidige technieken. Er zijn goede voorbeelden hiervan in Midden Brabant, bij Nijmegen en Deventer”. De wethouder ziet het project als een mooie afsluiting van haar periode bij de gemeente Steenbergen. “Ik ga me nu bezighouden met de energietransitie in Drimmelen”, zo laat ze weten.

‘Onafhankelijk’

Begeleider Martijn Messing benadrukt dat hij onafhankelijk is. “Ik ben me in de afgelopen jaren professioneel gaan bezighouden met deze materie. Dat doe ik bij verschillende gemeenten in Noord Brabant. Echter alleen voor die gemeenten die sociale randvoorwaarden in hun beleid hebben opgenomen. In de afgelopen jaren heb ik geconstateerd dat zaken in Nederland rondom de komst van windmolens slecht geregeld zijn. De gemeente Steenbergen heeft gelukkig haar verantwoordelijkheid genomen. Ze betrekt de bevolking nadrukkelijk bij het proces en zorgt ervoor dat het voor hen ook nog wat gaat opleveren. Daarnaast sta ik bewoners bij die bezwaren willen indienen en zorg er voor dat deze op de juiste wijze worden geformuleerd”.

Uitvoerige informatie

Tijdens de avond werd uitvoerig informatie over het project. Deskundigen geven uitleg en beantwoorden vragen van belangstellenden. Projecties van huidige situatie in vergelijking met de toekomstige laten zien hoe groot de verschillen zijn tussen de enorme nieuwe molens en de huidige. Via een speciale visualisatie wordt getoond hoe de molens ogen, zelfs vanaf de woonplek van een individuele Dinteloorder. De computeranimatie toont ook de exacte afstand naar de megamolens.

‘Het geluid van een koelkast’

“Afhankelijk van de soort techniek waarvoor wordt gekozen en met gebruikmaking van de huidige technieken – waaronder ‘uilenveren’ op de rotorbladen – wordt de overlast zoveel mogelijk geminimaliseerd. Dat betekent dat bijvoorbeeld de geluidsoverlast op een afstand van 700 tot 800 meter slechts 42 decibel bedraagt. Dat is het geluid van een werkende koelkast. Wanneer de afstand groter is dan is het geluid zelfs niet hoorbaar”, verklaart Martijn Messing. Hij is voorzichtig in zijn uitspraken en benadrukt dat het om grove inschattingen gaat.

800 meter-grens

De computer animatie toont dat de afstand tot de rand van de bebouwde kom zo’n 800 meter bedraagt. Er staan wel een aantal boerderijen binnen de genoemde afstand. Maar die zullen dan ook het meest moeten gaan profiteren van de ‘lusten’, zo is het idee. Geluidsoverlast is overigens niet de enige last, naast visuele verontreiniging is er bijvoorbeeld ook ‘schaduwoverlast’.

‘De pingels’

Kort samengevat zullen de lusten niet onaardig zijn. De dorpsmolen kan opbrengst betekenen voor deelnemers in de energiecoöperatie die zal worden opgericht. Zowel fysieke opbrengst – in de vorm van stroom – als financiële. Inwoners van Dinteloord krijgen voorrang bij deze coöperatie. De verwachte winst per molen bedraagt met de subsidie die dit jaar mogelijk is, 100 tot 150.000 euro per jaar. Van de opbrengst van alle windmolens wordt 0,50 cent per megawattuur in een fonds gestopt dat direct ten goede moet komen aan de directe omgeving. Dat is grofweg 7500 euro per molen per jaar. De verwachte totale opbrengst van de molens over de gehele periode waarvoor vergunning wordt verleend, wordt teruggerekend en de verwachting is dat hierdoor 1,7 miljoen euro in een fonds voor ‘energietransitie’ in Dinteloord wordt gestort. En bij de realisatie van de molens komt nog een bedrag van naar verwachting 180.000 euro in een speciaal groenfonds. Vervolgens brengt de regiegroep advies uit bij de besteding hiervan in de omgeving.

Bewaken

Er komen dus ook lusten en het is volgens begeleider Martijn Messing zaak om te bewaken dat deze lusten ten goede komen aan de Dinteloorders en dat voorkomen wordt dat opbrengsten verdwijnen in de algemene reserve van gemeente Steenbergen. “Maar die intentie is er zeker niet”, aldus Messing.

Tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant