zondag 17 juni 2018, 10:00

Initiatievenfonds gaat burgeractiviteiten in gemeente financieel ondersteunen

STEENBERGEN  - Door het college is in mei een ‘subsidieregeling initiatievenfonds’ vastgesteld. Dit is het resultaat van een opdracht vanuit de gemeenteraad aan het college om een onderzoek te doen naar het instellen van een evenementenfonds. Dit laatste fonds valt nu eveneens onder het initiatievenfonds. Er is nu dus een potje om initiatieven van burgers financieel te ondersteunen. Die initiatieven moeten wel aan bepaalde criteria voldoen. Is dit het geval, dan is een subsidie tot een bedrag van 10.000 euro mogelijk.

Hoofdvoorwaarde is dat het burgerinitiatief bijdraagt aan de leefbaarheid van een kern en geen commercieel doeleinde heeft. Verder is de vereiste dat het initiatief bijdraagt aan de onderlinge verbinding, veiligheid en maatschappelijke betrokkenheid of verbeteren van de openbare ruimte. Het terrein waarop het initiatief betrekking heeft mag heel breed zijn.

Niet te strenge criteria

Om de burgers niet af te schrikken worden geen strenge criteria gehanteerd, maar er zijn wel diverse voorwaarden waaraan het initiatief moet voldoen om in aanmerking te komen voor subsidie. De aanvragen dient een helder werkplan en begroting in te dienen. Slim is om vooraf de voorwaarden op te vragen bij de gemeente Steenbergen.

In vogelvlucht

Zaken die in elk geval niet worden gesubsidieerd zijn: diensten van vrijwilligers, reis- en verblijfkosten, goederen en materialen die later voor privé worden gebruikt, kosten voor eten en drinken per deelnemer van boven de 10 euro. (maximaal 250 euro per aanvraag), onderhoud of beheer en onvoorziene kosten. Bij een aanvraag tot 5000 euro bedraagt de subsidie 100 procent van de subsidiabele kosten, bij een aanvraag boven de 5000 euro wordt maximaal 2/3 van de subsidiabele kosten verstrekt tot een bedrag van 10.000 euro.

Uit de Steenbergse Courant