vrijdag 6 juli 2018, 12:00

Politiek wil vaart maken met plannen ondernemers bij Fort Henricus

STEENBERGEN – Wethouder Petra Lepolder moet zo snel mogelijk in gesprek gaan met ondernemers die plannen hebben voor het terrein bij Fort Henricus. Dit om te voorkomen dat deze geïnteresseerden te lang moeten wachten en elders hun heil gaan zoeken. Dat kwam naar voren tijdens de besluitvormende vergadering op het gemeentehuis gisteravond. Gewoon Lokaal! diende een motie in over Fort Henricus die door alle partijen, op de VVD na, werd ondersteund. “We hebben op dit moment lokale ondernemers klaar staan die er zo in willen stappen. Het is belangrijk dat we deze mensen laten weten dat we er als gemeente voor willen gaan”, stelde Dasja Abresch namens Gewoon Lokaal!. Eerder hebben partijen zich gemeld die interesse hebben om er een bierbrouwerij te vestigen en ook de komst van een natuurcamping is een geuite wens.

Fort Henricus is eigendom van Natuurmonumenten. Samen met deze organisatie zoeken gemeente Steenbergen, Waterschap Brabantse Delta en Provincie Noord-Brabant naar een goede invulling van het fort. De plek is bestempeld als een ‘betekenisvolle plek binnen Steenbergen, de Waterpoort en Zuiderwaterlinie’. Naast het fort ziet de gemeente Steenbergen graag een “economische drager”, dus bijvoorbeeld een horecaondernemer. De gemeente Steenbergen is inmiddels eigenaar van de voormalige bedrijfsloodsen aan de Schansdijk bij het Fort. In een eerdere vergadering heeft wethouder Lepolder laten weten dat als het aan haar ligt, de grond zo snel mogelijk naar een exploitant gaat die er mooie plannen voor heeft. 

Lego-wereld

In haar reactie op de motie gisteravond benadrukte zij echter wel dat het niet heel eenvoudig ligt. “In een Lego-wereld is het makkelijk bouwen, maar helaas is de realiteit complexer omdat we met verschillende partners te maken hebben. Toevallig zijn we in het proces nu net op het punt aangekomen om marktconsultatie te gaan doen. We gaan praten met alle geïnteresseerde partijen en uiteindelijk moet daar een aanbieder uitkomen.”

Gewoon Lokaal! wilde de wethouder toch vooral op het hart drukken niet langer te wachten en vroeg via de motie om de gesprekken per direct op te pakken en te beginnen met de procedure om het bestemmingsplan van de loodsen te wijzigingen. Met die laatste eis kon de wethouder niet akkoord gaan omdat dat tot juridische problemen zou kunnen leiden.  Wel beloofde ze de potentiële partijen erbij te betrekken en de raad op te hoogte te houden van de vorderingen. 

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant