Afbeelding
zaterdag 7 juli 2018, 11:40

Belangstelling voor Zonnedak-collectief al groter dan gehoopt

STEENBERGEN – Ze hadden gehoopt op een 45 tal belangstellenden, het werden er uiteindelijk 75. De vrijwillig energieambassadeurs Jos Bolders en Kees van Vugt zijn blij met dit aantal geïnteresseerden dat vanochtend – zaterdagochtend 7 juli – op de voorlichtingsbijeenkomst afkwam van ‘Bij Ons’ in de vroegere spinnerij van de Vlasfabriek aan de Dinteloordseweg 28.

Op de hal van dit complex is een duizendtal zonnepanelen gepland. Het is de bedoeling dat met belangstellenden een collectief wordt gevormd. De leden van dit collectief investeren elk individueel voor een bepaald deel en profiteren vervolgens van de opbrengst. Die bestaat in elk geval uit een teruggave van de energiebelasting over een gegarandeerde periode van vijftien jaar. Daarnaast wordt voor de geleverde energie nog een klein bedrag per kilowattuur ontvangen. Elk lid investeert voor minimaal 50 en maximaal 10.000 kilowatt. Naar verwachting wordt een investering binnen acht jaar terugverdiend en dan gaat de kassa bij de investeerder zachtjes rinkelen. Er wordt dan een rendement van zo’n 4 procent verwacht.

Het mes snijdt aan twee kanten

Het initiatief van het Steenbergse zonnedak komt bij de eigenaar van het pand vandaan. Hij stond voor de grote (verplichte) opgave om het asbesthoudende dak ervan te vervangen. Een uitgelezen moment om de constructie geschikt te maken voor de plaatsing van zonnepanelen. Vrijwillige energieambassadeurs Jos Bolders en Kees van Vugt kwamen in contact met de eigenaar en besloten het initiatief tot het Collectief Zonnedak ‘Bij Ons’ op zich te nemen.

Ondernemersplan

Het collectief is nog in oprichting is, want pas wanneer er voldoende leden zijn kunnen die vanuit hun midden een eigen bestuur vormen. En wordt ‘Bij Ons’ een zelfstandig werkende organisatie.

“Wij helpen met het opzetten ervan maar het is de bedoeling dat het op termijn over gaat naar de leden,” vertelde Bolders onlangs aan de redactie. Een club van zes mensen met ieder hun een eigen expertise zet zich momenteel in voor het voorbereidende werk. “Het belangrijkste is dat wij zorgen dat er een ondernemersplan komt waarmee we bij de belastingdienst aan kunnen tonen dat het initiatief exploitabel is.”

Aanmelden of informatie

De initiatiefnemers van het collectief hoeven het wiel niet zelf uit te vinden. Zij laten zich begeleiden door ervaringsdeskundigen van soortgelijke, succesvolle projecten en door leerlingen van Avans Hogeschool . Wie vragen heeft of zich wil aanmelden kan contact opnemen met Jos Bolders [ (06) 18220827 of e-mail: jos.bolders@home.nl ] of met Kees van Vugt [ (06) 55464643 of e-mail: cvvugt@ziggo.nl ]
Voor meer informatie staat de website www.collectiefzonnedak.nl ter beschikking.

tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant