maandag 27 augustus 2018, 15:35

Gewoon Lokaal! en PvdA hameren op cameratoezicht in Zuid

STEENBERGEN – Zowel Joop Stoeldraijer van PvdA als Jan Veraart van Gewoon Lokaal! stellen het college van b en w artikel 40-vragen over camerabeveiliging in de wijk Zuid, waar de bewoners al lange tijd geplaagd worden door vandalisme en brandstichting. Beide raadlieden zijn van mening dat een netwerk van dit soort camera’s goed kan worden ingezet om de daders te achterhalen.

De PvdA stelt bij haar vragen dat de partij zich prima kan vinden in het voorstel van Jan Veraart om de bewoners van Zuid te voorzien van rookmelders die ze kunnen monteren in hun schuurtjes. Maar de partij ziet nog meer in een netwerk van camera’s om de daders te kunnen achterhalen. Ze vraagt of het college op de hoogte is van het politiesysteem Camera in Beeld, waarin is aangegeven waar in de buurt van een inbraak of brand camera’s hangen. De PvdA wijst erop dat het buurtpreventieteam Zuid welleswaar blij is met het initiatief om rookmelders te stimuleren maar nog meer ziet in het stimuleren van de installatie van beveiliging camera’s door particulieren. Hierdoor ontstaat namelijk een dicht netwerk, dat kan worden ingezet bij opsporing van de verantwoordelijken voor het vandalisme en de brandstichting. PvdA wil van het college weten of dit daar ook zo over denkt. Daarnaast wijst de partij het college op de donkere plekken in de wijk – binnenplaatsen en brandgangen – die niet of slecht zijn verlicht en wil weten wat het college hieraan wil gaan doen.

Zelfde idee

Gelijktijdig komt Gewoon lokaal! via Jan Veraart met een voorstel in dezelfde richting. Hij haalt hier een uitspraak van wijkagent Jack Ambags aan die het toejuicht wanneer particulieren samen gaan werken en via hun beveiligingscamera’s een netwerk gaan vormen. Het raadslid vraagt zich af of gemeente Steenbergen dergelijke burgerinitiatieven kan promoten, ondersteunen en faciliteren.

Wel rookmelders, echter minder kosten

Jan Veraart geeft namens de fractie van Gewoon Lokaal in het kader van de veiligheid van de bewoners in Zuid aan dat zijn vraag om gratis rookmelders voor hen dan wel wordt gehonoreerd met een voorstel van het college aan de gemeenteraad om 10.000 euro beschikbaar te stellen voor de aanschaf van 500 rookmelders, maar dat zijn partij desondanks hiermee niet gaat instemmen. Omgerekend blijkt een rookmelder dan 20 euro te kosten en dat vindt Gewoon Lokaal! teveel geld. “Bewoners kunnen gemakkelijk zelf aan veel goedkopere rookmelders komen en dan juist nog in onze ‘eigen’ Steenbergse winkels en bouwmarkten. De aankoopprijs is daar per stuk ongeveer 5 euro minder, inclusief een batterij en bevestigingsmateriaal”.

Tekst en foto: Peter Vermeulen ©Steenbergse Courant / KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant