zondag 2 september 2018, 12:00

Actiegroep Stop MEGA molens Dinteloord informeert

DINTELOORD – De actiegroep ‘Stop MEGA molens Dinteloord’ wijst belangstellenden erop dat het onderwerp ‘Opschaling windmolens Karolinapolder’ door het college van burgemeester en wethouders van de agenda is gehaald.

“Veel inwoners van Dinteloord hebben aangegeven dat ze naar deze vergadering wilden komen. De actiegroep krijgt veel vragen over de voortgang van de discussie nu het college besloten heeft de besluitvorming rond deze windmolens uit te stellen. Het onderwerp wordt dus niet op woensdag 5 september, maar op een later moment besloten”, aldus de actiegroep. Ze geeft aan binnenkort een gesprek te hebben met de verantwoordelijk wethouder en dat ze vervolgens belangstellenden op de hoogte zullen houden van de verdere voortgang. Een en ander kan onder meer ook worden gevolgd op facebook: ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ of men krijgt bericht na aanmelding via het mailadres: stopMEGAmolens@gmail.co

Uit de Steenbergse Courant