woensdag 5 september 2018, 17:00

Hersenstichting zoekt collectanten

STEENBERGEN – Van 28 januari tot en met 2 februari 2019 wordt in de gemeente Steenbergen de jaarlijkse Hersenstichting collecte gehouden. De bedoeling is om hiermee onderzoek te financieren naar hersenaandoeningen.

Voor deze collecteweek vraagt de Hersenstichting om vrijwilligers die met de collectebus rond willen gaan. Ze mogen zelf aangeven in welke wijk ze willen lopen en hoeveel tijd ze willen spenderen. Opgave kan via de regiovertegenwoordiger Gina Hinderiks – telefoon 06 55 133 539 of via het hoofdkantoor van de stichting in Den Haag – telefoon (070) 360 48 16. 

Uit de Steenbergse Courant