woensdag 3 oktober 2018, 17:00

Woonkwartier viert ‘Dag van het Huren’

DINTELOORD – Op zaterdag 6 oktober neemt wooncorporatie Woonkwartier (waarin de voormalige Woningstichting Dinteloord is opgenomen) deel aan de landelijke ‘Dag van het Huren’. Doel hiervan is om belangstellenden kennis te laten maken met corporatiemedewerkers en hun werkzaamheden.

Op meerdere locaties in het werkgebied van Woonkwartier zijn belangstellenden welkom. In Dinteloord stelt de woningstichting in samenwerking met huurder SDW een deel van de woonlocatie aan de Prinses Irenestraat open. Hier wonen volwassenen met een licht- of matig verstandelijke beperking. Bezoekers krijgen informatie over het huisvesten van bijzondere doelgroepen en er is informatie beschikbaar over SDW, Woonkwartier en Klik voor Wonen. Belangstellenden zijn welkom tussen 11:00 en 14:00 uur. Meer informatie over het programma staat op de website www.woonkwartier.nl of op de Facebook pagina van Woonkwartier.

Uit de Steenbergse Courant