zondag 25 november 2018, 11:30

Gemeenteraad spreekt opnieuw over mogelijke mega windmolens Karolinadijk

STEENBERGEN – Maandag 3 december spreekt de gemeenteraad opnieuw over de eventuele plaatsing van de megagrote windmolens die het bedrijf Innogy zou willen plaatsen aan de Karolinadijk.

Dit als vervolg op de beeldvormende vergadering van 29 oktober jl. Toen konden leden van de voormalige regiegroep, de dorpsraad, stichting ‘Sirene’ en de actiegroep ‘Dinteloord tegen MEGAmolens’ hun standpunten op tafel leggen. Ook hadden de raadsleden de mogelijkheid om vragen te stellen aan de belangengroepen en aan een externe deskundige. Er werd gesproken over met name de hoogte van de windturbines, het lichtbaken, de sociale randvoorwaarden en de rol van de provincie. Het verslag van deze bijeenkomst is na te lezen via www.raadsteenbergen.nl onder het kopje ‘vergadering van 29 oktober’.

Na de ‘oordeelvormende vergadering’ van 3 december buigt het college zich verder over deze zaak en komt het in de oordeelvormende vergadering van 13 februari met een nieuw voorstel. Vervolgens wordt een besluit genomen over de opschaling van de windturbines.

Uit de Steenbergse Courant