donderdag 29 november 2018, 09:57

PvdA dient motie in voor ‘Rookvrije Generatie’

STEENBERGEN – de PvdA Steenbergen gaat in de gemeenteraadsvergadering van vanavond een motie indienen waarin de partij het college van burgemeester en wethouders oproept om te gaan voor een rookvrije generatie. Dat betekent dat wordt ingezet op het rookvrij krijgen van kinderopvangcentra, scholen, sportverenigingen, speeltuinen, gemeentelijke en publieke gebouwen en buitenruimten.

Het gaan voor een rookvrije generatie is aanvankelijk een initiatief van de Hartstichting, het KWF en het longfonds. PvdA Steenbergen vindt ‘Dat ook jeugdigen in de gemeente Steenbergen het verdienen om op te groeien in een zo gezond mogelijke omgeving’. De partij hoopt op een raadsbrede steun voor de motie.

“Het college stelt in het coalitieakkoord meer te willen doen om jongeren prettig te laten opgroeien en zegt bezorgd te zijn vanwege de toenemende gezondheidsproblemen in de gemeente. Meer dan 50% van de mensen die roken komt uiteindelijk te overlijden”, aldus de PvdA. Ze constateert dat er steeds meer rookvrije plekken zijn maar nog niet in de gemeente Steenbergen. En stelt dat de kans dat jongeren het verdienen om op te groeien in een rookvrije omgeving. “De kans dat jeugdigen op latere leeftijd zelf gaan roken wordt vergroot door het meeroken”

Uit de Steenbergse Courant