Afbeelding
maandag 11 februari 2019, 11:00

Bewoners woonwagencentra blij met opstelling gemeente

STEENBERGEN – De gesprekken tussen de gemeente en de bewoners van de drie woonwagencentra in de gemeente Steenbergen verlopen naar ieders tevredenheid. Dat is een behoorlijke omslag vergeleken met de situatie een jaar geleden. Toen kwam het college van burgemeester en wethouders met een voorstel voor een nieuw woonwagenbeleid wat bij de bewoners in het verkeerde keelgat schoot. Ze voelden zich gepasseerd omdat er volgens hen te snel en zonder overleg nieuw beleid doorheen werd gedrukt. Maar inmiddels zijn er goede contacten opgebouwd en was er afgelopen week op het gemeentehuis een speciale informatiebijeenkomst voor alle bewoners van de woonwagencentra die goed is bezocht.

Vanaf vandaag worden er individuele gesprekken gevoerd met de bewoners, zodat ieders persoonlijke situatie verder kan worden toegelicht. “We zijn als bewoners erg tevreden met hoe het nu loopt. Dat komt voornamelijk doordat wij nu een vaste contactpersoon hebben die namens de gemeente alles met ons bespreekt. Hij is recht door zee en spreekt duidelijke taal, wat te begrijpen is voor een president, maar ook voor de woonwagenbewoners”, aldus John Schreuder die namens de bewoners spreekt.

Bijgebouwen in kaart brengen

De bewoners krijgen de mogelijkheid om hun standplaats te kopen, zodat zowel de grond als de woonwagen in eigen bezit komt. Uitgangspunt is dat de standplaatsen die niet worden verkocht, worden overgedragen aan de woningcorporaties. Het verhuren van standplaatsen en/of woonwagens is namelijk geen wettelijke taak van de gemeente. Bij bijna alle woonwagens staan bijgebouwtjes en schuurtjes die de gemeente nu in kaart aan het brengen is. Volgens de informatiebrochure die de gemeente aan alle bewoners heeft gegeven, zal aan de gemeenteraad worden voorgesteld om deze bergingen buiten de taxatie te laten en deze te schenken. “Dat zijn bijvoorbeeld toiletgebouwtjes waar de wasmachine staat, maar ook gewoon opbergschuurtjes. Sommige daarvan zijn wel goed onderhouden, maar anderen niet. In eerste instantie wilde de gemeente daar een vaste prijs opzetten van 3500 euro maar dat zou vanwege de verschillen in kwaliteit van onderhoud niet eerlijk zijn”, vertelt Schreuder.

Groenonderhoud en bodemonderzoek

Dit onderdeel en de rest van het nieuwe woonwagenbeleid zal naar verwachting in april in de gemeenteraad worden besproken. Het daaruit voortvloeiende uitvoeringsprogramma staat op de planning voor september. Inmiddels is de gemeente al volop bezig met het onderhoud van het openbaar groen op de locaties. Ook is er al een bodemonderzoek gedaan waarvan de resultaten nog moeten komen. Beleid van de gemeente is namelijk dat er geen vervuilde grond mag worden overgedragen. Verder is er aan de Westlandselangeweg al een woonwagen verplaatst vanwege de brandveiligheid. Daar is nu meer ruimte rondom zodat het veilig is.

Foto: De gemeente heeft de afgelopen maanden intensief contact gehad met de bewoners van de woonwagencentra om het nieuwe woonwagenbeleid te bespreken. Dat werpt z’n vruchten af.
Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant