Afbeelding
dinsdag 23 april 2019, 13:00

Raad vraagt opnieuw aandacht voor verhoging afvalstoffenheffing

STEENBERGEN – Middels een motie heeft de complete gemeenteraad er bij het college op aangedrongen om de afvalstoffenheffing onder de loep te nemen. Al eerder zijn er door meerdere fracties vragen gesteld over de aanzienlijke stijging van zo’n 40 procent voor sommige inwoners. Het regende klachten over de hoogte van het aanslagbiljet. Volgens wethouder Krook wordt het probleem door het college herkend en erkend. Er loopt momenteel al een onderzoek naar de hoogte van gemeentelijke heffingen. Het is nog niet duidelijk of inwoners met een hoge afvalstoffenheffing kunnen worden gecompenseerd.

Het zijn vooral inwoners die tot dit jaar een kleine bak hadden, voor wie de afvalstoffenheffing 2019 het meest is gestegen. Het college heeft dit namelijk aangepast naar twee mogelijkheden: één- of meerpersoonshuishoudens. Volgens de gemeenteraad leidt deze manier van berekenen tot ongelijkheid in de samenleving. “Op deze manier is het de omgekeerde wereld in plaats van omgekeerd inzamelen. Het maakt nu geen verschil of je een huishouden bent van twee erg goed afval scheidende personen, of een groot gezin die niets aan afval scheiden doen”, aldus Danker Kouwen namens de Volkspartij. 

Aanslag op de schatkist

Meerdere partijen gaven aan deze kostenstijging niet te hebben zien aankomen en willen dat het college de mogelijkheden gaat bekijken om de berekening te herzien en/of te herstellen.  Volgens wethouder Krook, sinds het vertrek van wethouder Petra Lepolder waarnemend verantwoordelijk voor financiën en belastingen, zijn er meerdere opties mogelijk. “Het is inderdaad zo dat een deel van de inwoners met een verhoging te maken heeft gekregen, maar een ander deel juist met verlaging. Je zou deze verlaging minder hoog kunnen maken om zo de andere groep te compenseren. Een andere mogelijkheid is om de mensen met een verhoging te compenseren, maar dit betekent wel een aanslag op de schatkist.”

Krook gaf aan deze motie graag mee te willen nemen in het onderzoek dat loopt naar het totaalpakket aan gemeentelijke heffingen. Met terugwerkende kracht inwoners compenseren zal volgens hem ingewikkeld worden. “We kunnen kijken of er wellicht in de toekomst iets hersteld kan worden”, aldus Krook.

Tekst: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Uit de Steenbergse Courant