Afbeelding
zondag 7 juli 2019, 16:30

Gemeentelijke informatiepagina’s niet meer in Steenbergse Courant

STEENBERGEN – In de editie van vrijdag 5 juli treffen lezers de laatste gemeentelijke informatiepagina’s aan die in Steenbergse Courant worden geplaatst. Het college van b en w besloot een Europese aanbesteding te doen en daarbij was de uitgever van de Bodebladen de laagste inschrijver.

Uitgever Vermeulen betreurt de gang van zaken. “We hebben ingeschreven voor een bedrag dat beduidend lager lag dan het budget dat de gemeenteraad voor deze publicatie had gereserveerd. Dat bedrag lag overigens redelijk in lijn met een commercieel verantwoorde prijs. Bij het bepalen van de hoogte van onze inschrijving hebben we het bedrag verder naar beneden bijgesteld tot zelfs onder kostprijs niveau. Wat ons betreft zijn er grenzen en in de verwachting dat de concurrentie veel dieper zou willen gaan om de gemeentelijke informatiepagina’s toch maar in hun uitgave te krijgen, is besloten om deze grenzen niet nog verder te overschrijden.  Natuurlijk vinden we het jammer en we constateren slechts dat de gang van zaken haaks staat op de belofte van de gemeentebestuurders dat ze willen optrekken met lokale ondernemers”.

Uit de Steenbergse Courant