Afbeelding
maandag 2 september 2019, 11:00

Huurders belangenvereniging SRW met speciale actie op Steenbergse jaarmarkt

STEENBERGEN – Inmiddels hebben ze 400 leden, dat is al aardig, maar het kunnen er veel meer zijn. Want het gebied dat Huurders belangenvereniging Steeds Rianter Wonen (SRW) bestrijkt bevat 2000 huurders, zo laat SRW-voorzitter Bert van Beers weten. Hij hoopt op de Steenbergse jaarmarkt het aantal leden flink te laten stijgen.

Tijdens de jaarmarkt wordt daarom op zaterdag en zondag in de stand van SRW een actie voor de huurders van Stadlander in het gebied van SRW gehouden. Onder de leden die zich nieuw aanmelden worden gratis zonnepanelen verloot. Maar er zijn ook nog andere prijzen te winnen, met name een maand gratis servicekosten of een klus-cadeaubon. Elk nieuw lid ontvangt sowieso een welkomstpakket met daarin een rookmelder, een brandblusdeken of twee ledlampen. De prijsuitreiking van deze actie zal worden gedaan door de bestuurder van Stadlander Marc van der Steen.

Belangen behartigen

“Het is voor huurders van Stadlander goed om lid te zijn van onze huurdersvereniging. We hebben een duidelijke stem in zaken die onze huurders betreffen. Met de vijf huurdersverenigingen van Stadlander vormen we een platform dat de belangen van de huurders van onze 15.000 wooneenheden behartigt. We hebben ook de macht om zaken af te dwingen als dat nodig is. Wettelijk is onze toestemming nodig bij tal van grote plannen. Binnen Stadlander wordt ook goed naar ons geluisterd en is er een heel positieve houding. Een lidmaatschap is voor huurders dan ook van belang. Voor de kosten hoeven ze het niet te laten. Het lidmaatschap vraagt om een bijdrage van slechts 9 euro per jaar”.
Tijdens de jaarmarkt is op zaterdag en zondag alle informatie verkrijgbaar bij de stand van SRW.

Uit de Steenbergse Courant