Afbeelding
vrijdag 27 september 2019, 19:00

Plannen zonnepark Nieuw-Vossemeer voorzichtig positief ontvangen

NIEUW-VOSSEMEER – De informatiebijeenkomst in Het Wagenhuis die deze week door Pure Energie was georganiseerd is goed bezocht door inwoners van Nieuw-Vossemeer. De meesten staan redelijk positief tegenover het plan om een zonnepark van 45 hectare te bouwen aan de rand van het dorp. Wel werden er vooral kritische vragen gesteld over de impact die het zal hebben op het landschap. Volgens de plannen wordt het een van de grotere zonneparken van Nederland, waar 160.000 zonnepanelen voor een kwart van het energieverbruik van de gemeente Steenbergen kunnen gaan zorgen.

Henk Schoonvelde gaf als projectleider van Pure Energie afgelopen dinsdagavond toelichting op de plannen voor zonnepark de Eendracht, zoals de werknaam voor het park is. Het is opvallend dat het bedrijf nu al een bijeenkomst voor omwonenden organiseert, terwijl er nog geen formele aanvraag bij de gemeente is ingediend. “Wij willen bewust eerst met jullie praten. Wij beseffen goed dat wij werken in de woon- en leefomgeving van u en uw buren.”

Gigantische impact op de natuur

Pieter van Dort en zijn vrouw Erica zijn zulke buren, die op de bijeenkomst antwoorden hoopten te krijgen op hun vragen. “Wij zullen wel niet op de zonnepanelen gaan uitkijken, maar het is wel in onze directe omgeving. Ik ben absoluut niet tegen zonne-energie, maar er wordt hier wel een stukje natuur vernietigd om plaats te maken voor een productiebedrijf. Daar wil ik niet zomaar overheen stappen, want het heeft een gigantische impact op de natuur langs het Schelde-Rijnkanaal waar bijvoorbeeld schuilplaatsen voor reeën zijn”, zegt Pieter van Dort.

Grond inzaaien met bloemenmengsels

Projectleider Henk Schoonvelde kon het echtpaar enigszins geruststellen door uit te leggen dat hoewel het om 45 hectare landbouwgrond gaat, een deel daarvan gebruikt gaat worden voor ‘landschappelijke inpassing’, zoals dat zo mooi heet. “Wij zullen daarvoor samenwerken met ecologen, net zoals we dat ook hebben gedaan bij de aanleg van andere zonneparken in Nederland. Maar we houden er bijvoorbeeld ook rekening mee door de panelen in zuidwestelijke richting te plaatsen, zodat er licht op de grond valt. Op die manier kan de grond worden ingezaaid met bijvoorbeeld bloemenmengsels.”
Schoonvelde vertelde ook over de verschillende mogelijkheden waarbij inwoners kunnen meeprofiteren van de opbrengsten van het zonnepark. “We werken met een omgevingsfonds waarbij gedurende 15 jaar een deel van de opbrengst in een speciaal potje voor Nieuw-Vossemeer komt. Het is dan aan bijvoorbeeld de Dorpsraad om te bekijken hoe dat het beste besteed kan worden. Maar ook via een lokale energiecoörperatie kan er geparticipeerd worden.”

Toekomst landbouw moeilijk

Rens van Hoof is de eigenaar van de grond en heeft een intentieovereenkomst gesloten met Pure Energie. Op de informatiebijeenkomst gaat hij open het gesprek aan met de aanwezige omwonenden. “Natuurlijk snap ik hun argwaan. Ik weet dat er sowieso op ieder plan een gezonde weerstand volgt. Maar het is een ontwikkeling die nu eenmaal gaande is. Het gaat om het kleinste stuk van mijn grond en aangezien landbouw in de toekomst alleen maar moeilijker gaat worden, is dit een goed alternatief.”

Wethouder Wilma Baartmans, verantwoordelijk voor Energietransitie binnen de gemeente, bevestigt dat er inderdaad nog geen formele aanvraag binnen is gekomen voor dit zonnepark. “Het staat een ondernemer vrij om alvast zo’n bijeenkomst te organiseren. Aan het einde van het jaar moet onze visie energie en ruimte goedgekeurd worden en daarna kunnen wij pas de aanvragen voor zonne-energie in behandeling nemen. Maar ik kan je al wel zeggen dat er genoeg aanvragen liggen om de komende drie jaar vooruit te kunnen.  We zijn uiteraard erg blij dat zoveel mensen hun steentje willen bijdragen aan het voldoen van de energieopgave.”

Foto(l): Ruime belangstelling in Het Wagenhuis van Nieuw-Vossemeerders die meer wilden weten over de plannen voor een zonnepark aan de rand van het dorp.
Foto(r): Een visualisatie van hoe het park de Eendracht eruit komt te zien. Volgens initiatiefnemer Pure Energie wordt er goed bekeken hoe de panelen het beste kunnen worden ingepast in het landschap.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant