Afbeelding
zondag 13 oktober 2019, 16:00

Nieuwe brug Welberg mag er komen

WELBERG – De Raad van State heeft de bezwaren van omwonenden aan de Kapelaan Kockstraat over de komst van een extra brug in Welberg van tafel geveegd. Volgens de rechter levert de komst van de brug een bijdrage aan de verkeersveiligheid omdat fietsers en voetgangers zo gescheiden worden van het autoverkeer. De bewoners van de Kapelaan Kockstraat hadden de zaak aangespannen omdat zij de brug en een kruispunt recht voor hun neus krijgen. Ze denken dat dit hun woongenot zal aantasten.

De aanleg van de brug is onderdeel van het Centrumplan Welberg waarbij het hart van het dorp opnieuw zal worden ingericht. Omdat op het voormalige voetbalveld een woonwijk zal worden gebouwd, is er volgens de plannen een nieuwe ontsluiting nodig in de vorm van een brug. Die moet er vooral voor gaan zorgen dat de leerlingen van basisschool Pius X veiliger naar school kunnen fietsen.

Eventuele overlast binnen de norm

Maar volgens de bezwaarmakers is de noodzaak van die brug onvoldoende aangetoond door de gemeente en zouden de huidige twee bruggen aan de Kapelaan Kockstraat voldoende zijn. Ze stellen in hun bezwaar dat de verkeerssituatie juist onveiliger wordt omdat het nieuwe kruispunt bij de brug onoverzichtelijk zou zijn.
De rechter oordeelde echter dat het wel aannemelijk is dat de bewoners enige hinder gaan ervaren van inschijnende koplampen en trillingen van het verkeer, maar dat dit allemaal binnen de norm blijft. Het Centrumplan Welberg mag dus verder uitgevoerd worden, met de brug.

Foto: Met de uitspraak van de Raad van State is de weg vrijgemaakt om op deze locatie in Welberg een extra brug te plaatsen.
Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant