Afbeelding
zondag 27 oktober 2019, 10:00

Lange lijst met onderwerpen tijdens kernbezoek gemeenteraad aan Dinteloord

DINTELOORD – Dinteloord was afgelopen zaterdag de hekkensluiter van de reeks kernbezoeken van de gemeenteraad, maar de aandacht voor het dorp was er niet minder om. Een grote groep bestaande uit inwoners, ondernemers, leden van de dorpsraad en andere belangstellenden, maakte met de raadsleden en burgemeester een lange wandeling langs alle plekken die op de agenda waren gezet.

Het kernbezoek begon in het Dorpshuis waar Pieter Vlamings van het BP-station aan de Steenbergseweg vertelde over de overlast die er is op het naastgelegen parkeerterrein. “Zodra wij ’s avonds sluiten komt de jeugd hier racen op het terrein en de rotonde en wordt er gehandeld in drugs. Er is te weinig capaciteit bij de politie om hier op te treden, maar er moet iets gebeuren.”Dat is inwoner Frank van der Ham roerend met hem eens. “Ik woon vlakbij en ervaar sinds twee jaar veel overlast van het toeteren van auto’s ’s nachts. Vooral zomers blijft de jeugd lang hangen en kan je niet eens in je tuin zitten. Je hoort het sissen van de flessen lachgas.” Burgemeester Ruud van den Belt haakt hierop in. “Dit probleem heeft onze aandacht. Het lastige is dat Den Haag er nog niet aan wil om lachgas te verbieden. We bekijken de mogelijkheden om het in onze Algemene Plaatselijke Verordening (APV) op te nemen, maar dan moet er wel bekeken worden hoe we dit kunnen handhaven.”

Straten verouderd en bedrijven weg uit de wijk

Als de groep bij de Wilhelminastraat aankomt, is er eigenlijk weinig uitleg nodig. Overal staan auto’s half op de stoep geparkeerd en het trottoir ligt schots en scheef. Carlo Baas, beheerder van de Facebookpagina Wij Dinteloorders, ervaart nu hij tijdelijk minder mobiel is pas echt hoe vervelend dat is. “Deze straat en omliggende straten schreeuwen om aangepakt te worden. De inrichting is hopeloos verouderd en past niet meer bij het huidige verkeersbeeld.”
Als het om verkeersdrukte gaat wil de voorzitter van de dorpsraad, Hakim Tampoebolon, ook nog wat kwijt over de plek waar het bedrijf Van Tilburg zit, aan de Stoofdijk. “Zo’n soort bedrijf hoort niet in een woonwijk. Ze denderen met vrachtwagens met containers door de straten. Soms ook ’s nachts, als ze richting Moerdijk gaan.” Dat wordt nog vanuit de groep aangevuld met de suggestie dat hetzelfde geldt voor het bedrijf Kouters wat verderop zit.

Onkruid groeit over het hek

Het winkelgebied van Dinteloord is ook een geliefde plek voor niet-Dinteloorders om boodschappen te doen, mede vanwege de aanwezigheid van een vestiging van de Action.
Het zou volgens de ondernemers alleen wel wenselijk zijn als de lelijke plekken in het centrum nu eindelijk eens aangepakt worden. Een voorbeeld is het braakliggende terrein aan de Oostvoorstraat waar het onkruid over de ijzeren hekken heen is gegroeid. “We hebben dit een aantal jaar geleden al aangekaart vanuit de winkeliers, maar het is toch weer niet van de grond gekomen”, vertelt Inge Kats, voorzitter van de winkeliersvereniging. Hetzelfde geldt voor de vervallen panden richting het Raadhuisplein, waar iedereen het wel over eens is dat die geen visitekaartje voor het dorp zijn. “En de vol geparkeerde stoepen en ontbrekende lantarenpalen maken het niet veel beter”, aldus Kats.

Alle input overgedragen aan college

Positieve punten langs de route zijn de ontwikkeling van nieuwbouwwijk De Pinas en het burgerinitiatief om de begraafplaats Zuideinde op te knappen. Ook werd er nog een kijkje genomen bij de vrachtwagenparkeerplaats aan de Van Heemskerckstraat. Er zou naar de inrichting van die plek gekeken moeten worden, al is er op dit moment geen sprake van overlast. Het gaat om vrachtwagens van lokale ondernemers die er geparkeerd worden.
Burgemeester Ruud van den Belt sloot dit laatste kernbezoek af door zijn dank uit te spreken voor iedereen die de moeite heeft genomen om een bijdrage te leveren. “Want zo’n kernbezoek heeft weinig waarde als er niemand komt.”
Alle input van de bezoeken wordt verwerkt in een overzicht met vraag- en actiepunten. Dit overzicht wordt aan het college aangeboden en besproken in de gemeenteraad.

Foto: Dinteloorder Carlo Baas vertelde tijdens het kernbezoek over de slechte verkeerssituatie in de Wilhelminastraat.
Foto: Het braakliggend terrein aan de Oostvoorstraat is zo’n lelijke plek in het dorp waar de winkeliers van af willen.
Foto: Nicole van de Donk © Steenbergse Courant
Door: Nicole van de Donk

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant