Afbeelding
zaterdag 3 oktober 2020, 09:00

Begroting gemeente Steenbergen: positief saldo in onzekere tijden

STEENBERGEN – Het college van de gemeente Steenbergen heeft een sluitende begroting gepresenteerd voor 2021-2024. Hoewel het coronavirus een onzekere factor blijft, heeft de gemeente genoeg reserves om tegenvallers op te vangen, zo vertelde wethouder Koos Krook (Financiën) in een digitale presentatie aan de pers.

“Er is nog geen perspectief op het ‘oude normaal’ en de economie blijft onder druk staan, ook op de langere termijn. Ondanks de onzekerheden blijven onze ambities overeind staan”, aldus Krook. De bijbehorende euro’s onderaan de streep staan dus in een bescheiden plus. Voor 2021 gaat het om 123.000 euro, en dat loopt op in de jaren daarna. Ook de investeringsruimte is weer het op niveau van 900.000 euro gebracht. “Dat is nodig om geld te kunnen aantrekken dat we nodig hebben om onze ambities, zoals de milieustraat en het GVVP, te verwezenlijken.”

Algemene Reserve moet financiële buffer blijven

Afgelopen april is er door de gemeenteraad een coronafonds van 1 miljoen euro beschikbaar gesteld als vangnet voor inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Ongeveer een kwart daarvan is gebruikt, maar de verwachting is dat dit oploopt. ‘Er komen inmiddels ook wel vergoedingen vanuit het Rijk onze kant op’, zo kon de wethouder melden. Wel wordt er ook rekening gehouden met tegenvallers, zoals een lagere uitkering uit het gemeentefonds. De spaarpot Algemene Reserve blijft echter onaangeroerd. “Dat is ons vet op de botten dat we de komende jaren hard nodig hebben.”

Bezuinigingen moeten 400.000 euro opleveren

Volgens de begroting zullen bezuinigingen ongeveer 4 ton opleveren. Het gaat dan bijvoorbeeld om trajecten binnen de zorg die anders georganiseerd kunnen worden, maar ook zoiets simpels als de vaste telefoons binnen het gemeentehuis grotendeels vervangen door mobiele telefonie, wat al een besparing van 35.000 euro zou opleveren.

De kosten van het sociaal domein blijven een uitdaging, al ziet de wethouder wel dat de kostenstijging wat afvlakt, na dit ‘dure’ jaar 2020. “Ik ben positief over hoe we het verankerd hebben in de begroting, maar de onzekerheid hoe het zal gaan verlopen baart me nog steeds zorgen.” Het is een landelijk beeld dat de uitgaven voor de zorg steeds verder stijgen, iets dat veel gemeenten in problemen brengt.

Lokale lasten burger stijgen 2,85 procent

Wat betreft de lokale lasten (OZB, rioolheffing en afvalstoffenheffing) voor de burger is er een lastenstijging van 2,85 procent. Vorig jaar was dit nog 5 procent. Een gemiddeld eenpersoonshuishouden betaalt volgend jaar 757 euro (2020:736 euro), en een meerpersoonshuishouden 855 euro (2020: 833 euro).  “Ik denk dat we hiermee prima binnen de perken blijven maar daar gaan we uiteraard nog met de raad over in discussie”, aldus Krook.

Andere portefeuilles

De andere wethouders, Wilma Baartmans, Esther Prent en Willy Knop, deden ook nog een duit in het zakje. “Ik ben erg blij dat er inmiddels drie serieuze initiatieven lopen voor de huisvesting van arbeidsmigranten, want dat is hard nodig. Wat betreft de energietransitie komen wij nog dit jaar met een voorstel waarmee we bedrijven op Reinierpolder willen stimuleren om zonnepanelen op hun dak te leggen”, zei Baartmans. Esther Prent kon melden dat er inmiddels een eerste presentatie aan het college is geweest over de plannen voor Fort Henricus en het gebied eromheen. In december volgt er een concreet voorstel aan de raad. Prent is ook verantwoordelijk voor de dorpshuizen en sportverenigingen die momenteel flink onder druk staan vanwege de verscherpte coronamaatregelen. “De steun die we aan hen bieden staat los van de begroting. Het is namelijk ook juist van belang om te blijven kijken naar wat er na corona gebeurt. Maar wat betreft de huidige situatie hebben wij aan de Veiligheidsregio gevraagd wat er nog wel mag plaatsvinden in de gemeenschapshuizen.”

Wethouder Willy Knop (Economie) zei dat er inmiddels stappen zijn gezet om het centrum van Steenbergen compacter te maken. “Van leegstaande panden aan de rand van het centrum kunnen woningen worden gemaakt en andere winkels kunnen worden verplaatst. We hebben daar goed overleg over met ‘Ons Steenbergen’.”

Op 5 november zal de gemeenteraad de begroting bespreken.

Foto: Volgens wethouder Koos Krook (Financiën) zorgt de solide financiële basis van Steenbergen ervoor dat het huishoudboekje op orde blijft, ondanks de onzekere tijden.

Door: Nicole van de Donk

Uit de Steenbergse Courant