woensdag 29 oktober 2014, 18:31

De Steenen Kamer presenteert nieuw Jaarboek

STEENBERGEN – In het nieuwe, 158 pagina’s tellende Jaarboek van heemkundekring De Steenen Kamer, zijn onder de veelomvattende noemer ‘Bevrijding’ vijftien verhalen van zeven auteurs gebundeld. De artikelen beperken zich niet tot de gebeurtenissen van zeventig jaar geleden, getuige bijvoorbeeld de verhandeling over de ontwikkeling van de lokale radio in Steenbergen.

Ook is er weer ruimte voor de beschrijving van een diepgaande studie, uitgevoerd door de werkgroep Stadskernonderzoek van de heemkundekring, die het huis aan de Grote Kerkstraat 28 onder de loep nam.

Opvallend zijn verder meerdere biografieën, over de Steenbergse kroniekschrijver Con Slokkers, die veel betekend heeft voor de geschiedschrijving van Steenbergen. Hetzelfde geldt voor de vroegere archivaris Willem van Ham, die derhalve een even zo groot voetstuk verdiend en heeft gekregen in het Jaarboek.

Meer dan de moeite van het lezen waard is eveneens het verhaal van de broer, Daan, van Torreke’ van de Velde (van de vroegere snoepwinkel in de Blauwstraat). Deze bijdrage is opgetekend door zoon Richard van het voormalige Steenbergse lid van de Prinses Irene Brigade. Indrukwekkend ook zijn de door Bert Herbers aan één van de auteurs toevertrouwde ervaringen van een kind in oorlogstijd, gedurende een week van gruwelijke beschietingen.

De rijk met fotomateriaal gelardeerde, fascinerende bloemlezing is voor 25 euro (exclusief verzendkosten) te koop via www.boekenbestellen.nl. Wie vóór 1 november zijn bestelling plaatst bij Gerard Baten van de heemkundekring – gebaten@wxs.nl, 06-42602058 – ontvangt 2,50 euro korting. 

Foto: Soldaten die destijds ingekwartierd waren bij café Oerlemans, nu D’n Overkant, op de hoek van de Markt en de Westdam.

Uit de Steenbergse Courant