donderdag 14 maart 2013, 11:26

Bruggetje Benedensas kan er weer vele jaren tegen

DE HEEN – In 1991 regelde toenmalig wethouder Jos Heijmans dat het fiets- en voetgangersbruggetje over de sluis van Benedensas elektrisch bedienbaar werd gemaakt. Ruim twintig jaar later mocht zijn broer en huidig wethouder Leo Heijmans het verbeterde bruggetje, oorspronkelijk daterend uit het begin van de vorige eeuw, opnieuw in gebruik nemen.

Hij deed dat vanmorgen in samenwerking met dagelijks bestuurslid Kees Coppens van Waterschap Brabantse Delta. Het waterschap is eigenaar van de brug, maar de 140.000 euro kostende renovatie was een gezamenlijk project van Brabantse Delta en de gemeente Steenbergen.

Storingsgevoelig

Het bruggetje werd de afgelopen weken onder handen genomen bij M-Tech in Breda en onder meer opgeschilderd, voorzien van een directe aandrijving, waardoor de snelheid verviervoudigd en de kans op storingen minimaal is. Ook de bediening, die de afgelopen jaren nogal storingsgevoelig bleek, zou nu weer piekfijn in orde moeten zijn. ,,Zowel technisch als qua veiligheid voldoet ’ie helemaal aan de eisen van de tijd. De brug kan er weer vele jaren tegen,’’ sprak Heijmans.

Waarbij aangetekend dat de wethouder en de waterschapsbestuurder bij de officiële (her)ingebruikname het bruggetje nog wel even met de hand in beweging moesten zetten. Een gevolg van de onverwachte kou van deze week. Op 29 maart, net voor Pasen, werkt alles helemaal elektrisch. ,,Mooi op tijd voor het begin van het recreatie-seizoen,’’ stelde Heijmans, die het Benedensas het mooiste plekje van Steenbergen én Noord-Brabant noemde. ,,Jammer genoeg weten heel veel mensen dat nog niet.’’

Sluis Bovensas dicht

Terwijl de werkzaamheden op het Benedensas hun voltooiing naderen, moet het waterschap ook dringend aan de slag op het Bovensas tussen Steenbergen en Kruisland. Vanwege een vervorming van de sluiswand kan de pleziervaart hier tijdelijk niet passeren. Brabantse Delta gaat proberen de doorgang zo snel mogelijk te herstellen, waarna verder bekeken wordt hoe de 100 jaar oude sluis te herstellen.

Uit de Steenbergse Courant