vrijdag 15 februari 2013, 13:45

Stappenplan voor bestemmingsplanwijziging Sunclass ingediend

NIEUW-VOSSEMEER – Uiterlijk vandaag moesten de glastuinders die hun buitenlandse werknemers huisvesten op het Sunclass-park in Nieuw-Vossemeer een stappenplan indienen bij de gemeente, waaruit duidelijk wordt hoe zij – op z’n laatst 31 maart – een verzoek tot bestemmingsplanwijziging voor het recreatieoord gaan doen. Volgens wethouder Bert van Kesteren is het stappenplan conform voornoemde afspraak ontvangen.

Inhoudelijk kan hij op dit moment niet ingaan op het stappenplan. ,,Maar het ligt er in ieder geval en we weten nu dus hoe men tot het verzoek tot bestemmingsplanwijziging wil gaan komen.’’

De bewoning van de vakantiehuisjes op Sunclass door arbeidsmigranten, is al vele jaren onderwerp van discussie. De situatie druist in tegen het geldende bestemmingsplan en zou hooguit tot 1 januari van dit jaar worden ‘gedoogd’. Tot groot ongenoegen van de oppositiepartijen PvdA, GB/Dé Lokale Partij en Door! besloten burgemeester en wethouders vervolgens niet tot handhaving over te gaan.

Wel vond er overleg plaats met alle betrokken partijen, zoals de glastuinders, de recreatieve bewoners en de Dorpsraad in Nieuw-Vossemeer, maar dat leidde nog niet tot consensus. De gemeenteraad heeft het college de opdracht gegeven voor een oplossing te zorgen die een zo breed mogelijk draagvlak geniet.

B en W hebben gekozen voor een tweesporenbeleid, dat zowel recreatief als ‘zakelijk’ gebruik van Sunclass toelaat. Een raadsmeerderheid staat achter deze keuze.

Uit de Steenbergse Courant