donderdag 28 augustus 2014, 17:29

Expositie over George van Raemdonck groot succes

NIEUW-VOSSEMEER - In het A. M. de Jongmuseum loopt tot 27 september 2014 de unieke tentoonstelling over het leven van tekenaar en kunstschilder George van Raemdonck en de in Nieuw-Vossemeer geboren schrijver A.M. de Jong. Vooral de vriendschap die tussen deze twee ontstond, heeft een grote invloed gehad op de prestaties van hun beider werk. Maar zeker zo belangrijk is hun rol geweest in de strijd van de arbeidersbevolking, om onder het juk van hun onderdrukkers uit te komen. Tot nog toe hebben ruim 500 belangstellenden, uit alle windstreken van Nederland en België, de tentoonstelling bezocht.

Een zelfportret van George van Raemdonck.

Het verhaal van de bijzonder expositie begint bij het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog (1914-1918), toen België op 4 augustus werd overlopen door de Duitse troepen en ineens midden in een oorlog belandde. In het najaar van 1914 vond een Duits bombardement plaats op Antwerpen en dat bracht een grote stroom van 1 miljoen vluchtelingen op gang naar de grensdorpen en steden van Nederland. Schrik niet: het waren er in de omgeving van Bergen op Zoom alleen al 70.000. De jonge Van Raemdonck vluchtte naar Heemstede en kwam later terecht in Halsteren, waar hij eerst dicht bij het gemeentehuis heeft gewoond en daarna in een zelf ontworpen huis in de omgeving van het vroegere Lindeke. Het trappenhuis staat er nog steeds. Hij heeft er van 1919 tot 1928 in gewoond.

Nonnetjes in gebed 

Het was in die tijd dat hij, samen met De Jong, bijeenkomsten belegden die arbeiders sterk moesten maken om hun rechten op te eisen. Deze zaten in die tijd onder de plak bij herenboeren, pastoor, burgemeester en het ‘andere hoog’ uit die tijd. Deze bijeenkomsten werden massaal bezocht. Ook verschenen er in landelijke kranten vlijmscherpe spotprenten over Hitler. Met deze prenten stelde hij het fascisme aan de kaak. Dit alles deed de gevestigde orde de wenkbrauwen fronsen en de Halsterse nonnetjes in gebed verzinken. Maar het duo trok zich daar niets van aan.

Betere samenleving

Arjaan de Jong was van eenvoudige arbeidersafkomst, terwijl Van Raemdonck ‘van goede huize’ kwam. Juist het grote verschil in afkomst, bracht het beste in hen naar boven. Ze hadden beiden idealen over hoe een betere samenleving eruit moest zien en schuwden daarom geen enkele middel in hun politieke strijd tegen het grote sociale onrecht en het fascisme. Ook waren ze betrokken bij de oprichting van de Bond Mobilisatie Oorlogsslachtoffers.

A.M. de Jong vermoord

Waar bij A. M. de Jong vooral veel woorden uit zijn pen vloeiden, liet Van Raemdonck zich niet onbetuigd bij de illustraties van bijvoorbeeld de strip ‘Smidje Verholen’ en boeken zoals

Bulletje en Bonestaak (één van de eerste, succesvolle Nederlandse stripverhalen),  Tijl Uilenspiegel en Lamgoedzak. Ook tekende hij de verschrikkingen van elektrische ‘Dodendraad’, die door de Duitsers was getrokken tussen de Nederlandse en Belgische grens.

Na 26 jaar kwam abrupt einde aan de vriendschap, toen A.M de Jong in 1943 door Nederlandse SS-ers in Blaricum werd vermoord, vanwege zijn felle kritiek felle kritiek op de nazi’s... Vandaar dat hij op de zogeheten Silbertannelijst stond.

Monumentale bomen

De tentoonstelling in het A. M. de Jongmuseum begint met een twintig minuten durende film, gemaakt door Jos Rampart, die ook bezig is om hierover een boek uit te geven. Tijdens deze film krijgt de bezoeker een goed beeld van hoe zaken zijn gegaan in de periode tussen de twee wereldoorlogen in.

Marc van Tienen, mede organisator van de tentoonstelling zegt: ,,Na de documentaire kunt u door de tentoonstelling wandelen alsof het een boswandeling is. U kent de bomen en u kiest zelf bij welke bomen u blijft staan. George van Raemdonck en A. M. de Jong zijn zielsverwante monumentale bomen, die zich diep geworteld hebben en in de loop der tijd door voor- en tegenstanders zijn ingekerfd. Bomen die nog steeds vruchten geven.”

Het museum aan de Voorstraat 29 is elke zaterdagmiddag geopend van 13.30 tot 16.30 uur en daarnaast ook op afspraak. Voor nadere informatie: http://www.amdejongmuseum.nl

Van Reamdonck en De Jong tekenden en schreven samen o.a. één van de eerste, succesvolle Nederlandse strips: Bulletje en Bonestaak.

Uit de Steenbergse Courant