vrijdag 25 januari 2013, 13:46

IJzig stil protest tegen gang van zaken rond aanleg A4

STEENBERGEN - Horen, zien en zwijgen. Zo ging het er volgens omwonenden niet alleen in het voortraject aan toe, maar ook nu de A4 daadwerkelijk wordt aangelegd voelen zij zich in de kou staan, net zoals deze pinguïns op de kruising van de Stoofdijk en de Zeelandweg Oost.

Eerder deze week belegde Rijkswaterstaat een informatieavond in het gemeentehuis voor de bewoners van alle circa 100 huizen waaraan een zogeheten ‘hogere waarde’ is toegekend als het gaat om de (toekomstige) geluidsoverlast van de snelweg.

Hierbij bleek dat gemiddeld maar een kwart van deze woningen uiteindelijk in aanmerking komt voor geluidsisolerende maatregelen, op kosten van de Rijksoverheid.

Om vast te stellen op welke huizen dit wel en niet van toepassing is, wordt vanaf juni technisch onderzoek verricht, mits de betrokkenen daaraan mee willen werken.

Meer over dit onderwerp kunt u vandaag lezen in de Steenbergse Courant.

Uit de Steenbergse Courant