woensdag 18 februari 2015, 19:19

Dinteloordse Jongeren Ontmoetings Plaats komt aan Witte de Withstraat

DINTELOORD – Burgemeester en wethouders hebben besloten dat de Jongeren Ontmoetings Plaats in Dinteloord het best gerealiseerd kan worden aan de Witte de Withstraat, ter hoogte van de woningen op nummer 23 en 25. In het stedenbouwkundig ontwerp voor dit plangebied (Oostgroeneweg)is ruimte gereserveerd voor de oprichting van een JOP, in de vorm van een speelcourt. De procedure voor de aanleg hiervan wordt nu opgestart, B en W verwacht dat de jongerenvoorziening eind dit jaar gereed zal zijn.

Aan de locatiekeuze gingen meerdere discussies en zienswijzen vooraf. Uit eerder onderzoek kwam het dorpspark als beste plek uit de bus, maar dat zagen veel inwoners niet zitten. Het college beseft dat aan elke locatie voor- en nadelen kleven, maar heeft nu toch de knoop doorgehakt. Uitgangspunt van het speelcourt is dat jongeren elkaar er kunnen ontmoeten, maar ook samen sportief bezig kunnen zijn, bijvoorbeeld met voetbal en basketball.

Uit de Steenbergse Courant