woensdag 23 maart 2016, 15:00

Stille getuige van gouden duivensport-tijden

Steenbergen geniet in de geschiedenis van de duivensport een grote naam. In een nog niet eens zo heel grijs verleden, behaalden Steenbergse duivenmelkers met hun gevleugelde vrienden veel grote prijzen op lange afstandsvluchten, waarbij de duiven in Frankrijk of Spanje werden losgelaten, en zo snel als ze konden de weg naar huis moesten zien te overbruggen.

Een spannende aangelegenheid voor de duivenmelkers, die naar de hemel turend op hun duivenplatje vaak urenlang stonden te wachten totdat hun duiven op de klep vielen. Toch zeker in een tijd dat er nog geen moderne communicatiemiddelen bestonden, zoals heden ten dage, was het dan maar afwachten of je in de prijzen was gevallen.

Vooral de verkoop van hun kampioenen legde sommige duivenmelkers bepaald geen windeieren; zelfs Japanners kwamen overgevlogen om forse bedragen neer te tellen voor de snelste exemplaren.

Met het verstrijken van de jaren, is de animo voor de duivensport sterk teruggelopen, maar zeker nog niet helemaal verdwenen uit Steenbergen en omstreken. Met als stille getuige dit ‘monumentje’, te vinden aan de Zeelandweg Oost, ter nagedachtenis aan wat ongetwijfeld een ‘raspaardje’ moet zijn geweest.

(Foto Peter van Langerak)

Uit de Steenbergse Courant