vrijdag 24 juni 2016, 09:00

B en W willen niet verder bezuinigen op buitensportaccommodaties

STEENBERGEN – Burgemeester en wethouders vinden het niet verantwoord om nog verder te bezuinigen op de buitensportaccommodaties in onze gemeente, anders moeten de clubs die hier gebruik van maken de contributie zodanig verhogen dat leden zullen afhaken en de (financiële) gezondheid van de verenigingen onder grotere druk komt te staan.

Tot nu toe werd een bezuiniging van ruim 77.000 euro behaald op de buitensportaccommodaties in Steenbergen (vv Steenbergen en sv Diomedon), Welberg (SC Welberg), Dinteloord (vv Prinsenland), Nieuw-Vossemeer (NVS) en Kruisland (SC Kruisland), met inbegrip van de verkoop van het sportpark in De Heen, waar in het verleden vv Val Aan gebruik van maakte. De totale bezuinigingsdoelstelling bedroeg 240.000 euro. Het resterende bedrag van ruim 162.000 euro willen B en W nu laten vervallen, zo stellen zij in de perspectiefnota voor aan de raad.

Uit onderzoek en overleg met de betreffende verenigingen is namelijk gebleken dat de clubs er weinig voor voelen om zelf (meer) onderhoud te gaan verrichten, maar vooral ook dat zij verdere kostenverhogingen alleen nog maar kunnen verhalen op hun leden, waardoor de contributiegelden – die nu onder het landelijk gemiddelde liggen – de pan uit zullen gaan rijzen.

Dat zou niet goed zijn voor de toekomst van de verenigingen, die de afgelopen jaren toch al te maken hebben gekregen met een toenemende druk op bestuursleden en vrijwilligers,  en de mate waarin inwoners van de gemeente Steenbergen sport kunnen bedrijven, aldus het college.

Burgemeester en wethouders maakten eerder ook al bekend dat zij niet verder willen bezuinigen op de openluchtzwembaden in Steenbergen en Dinteloord. Beide voorgestelde wijzigingen zijn al doorgevoerd in de meerjarenbegroting, waarover de raad volgende maand definitieve besluiten gaat nemen.

Uit de Steenbergse Courant