dinsdag 6 september 2016, 18:00

Fotoclub Steenbergen 46

Fotoclub Steenbergen bestaat 40 jaar en vooruitlopend op de tentoonstelling waarmee dit jubileum op zondag 20 november wordt gevierd, heeft KijkopSteenbergen.nl de leden gevraagd om hun favoriete werk alvast op deze website te exposeren. Aan dat verzoek werd met plezier gehoor gegeven, met als resultaat een ‘tijdsbeeld’ van lokaal en regionaal fototalent dat de moeite van het bekijken meer dan waard is.

Holy Selfie – Mariëlle de Kock

Deze twee nonnen zag ik in Rome vlakbij het Forum Romanum. De tegenstelling van de sobere nonnenkleding en het gebruik van de moderne technologie om een selfie te maken, viel mij op. Dat was voor mij dan ook de reden om de dames, onopgemerkt tussen alle toeristen, op de foto te zetten. Omdat de achtergrond van de foto erg druk was, heb ik ervoor gekozen om de foto zwartwit te maken.

Uit de Steenbergse Courant