vrijdag 27 januari 2017, 08:59

College komt snel met antwoorden over verplaatsing Lindenburgh

STEENBERGEN - D66 hoeft geen dertig dagen te wachten op de antwoorden van de vragen die de fractie aan het college stelde over de mogelijkheden om De Lindenburgh alsnog op een alternatieve locatie te bouwen. Burgemeester en wethouders hebben het recht om een maand te doen over de beantwoording van zogenaamde artikel 40 vragen. Wethouder Petra Lepolder zegde gisteravond tijdens de besluitvormende vergadering echter toe de antwoorden volgende week dinsdag de deur uit te doen.

D66 stelde de vragen naar aanleiding van een artikel dat Kijk op Steenbergen vorige week woensdag publiceerde. Hierin roepen de Steenbergenaren Ad Smaal, Toon van Drunen en Ad Veraart de gemeente op om te voorkomen dat het nieuwe zorgcentrum op de plaats van de oude Lindenburgh verrijst. Volgens hen heeft de gemeente eenmalig de kans om deze locatie te benutten voor de waterrecreatie; een unieke kans om stad en haven aan elkaar te verbinden. De nieuwbouw zou wat hen betreft prima passen op het terrein van de voormalige landbouwschool aan de Ravelijnstraat: “Dit is te belangrijk voor Steenbergen. De plek aan de haven is bijzonder strategisch. Daarom onze noodkreet: Steenbergen wordt wakker! Beter ten halve gekeerd, dan ten hele gedwaald”.

Om de tafel

De fractie van D66 sluit zich aan bij deze oproep. “Gezien de ambitie van de gemeente op het gebied van recreatie vindt D66 dat het college wederom met Tante Louise om de tafel moet gaan zitten om te praten over een verplaatsing van De Lindenburgh naar het terrein van de oude landbouwschool. Zo wordt een uitbreiding van de haven met alle recreatieve kansen mogelijk.”

De fractie wil onder meer weten of het college hierover contact heeft gehad met Tante Louise en waarom de gemeenteraad daar dan niet van op de hoogte is gesteld. Ook vraagt D66 of er, nu de nieuwbouw van de Lindenburgh enige vertraging oploopt, nog een mogelijkheid is om een verplaatsing naar de voormalige landbouwschool aan de Ravelijnstraat te realiseren.

Geruststellen

Tijdens de besluitvormende vergadering benadrukte fractievoorzitter Eric van der Spelt het belang van snelle beantwoording. In ieder geval voor de oordeelsvormende vergadering van 8 februari. Wethouder Lepolder kon hem geruststellen: “Het college onderkent dat dit vragen zijn waarvan het handig is dat er snel antwoord op komt. Volgende week dinsdag behandelen we deze in B&W waarna ze zo spoedig mogelijk naar u toe komen.”

Foto: Ad Smaal, Toon van Drunen en Ad Veraart luidden vorige week de scheepsbel. Zij stellen dat gemeente Steenbergen een enorme kans laat schieten om de plaats aantrekkelijker en meer onderscheidend te maken. Het terrein van de voormalige Lindenburgh is daar bij uitstek geschikt voor. Het blijkt dat tanteLouise best naar een ander terrein wilde verhuizen: de grond aan de Ravelijnstraat. Daarover is het lange periode in onderhandeling geweest met de gemeente. Volgens D66-fractieleider Eric vd Spelt wist de gemeenteraad hier niets van. En dat is een slechte zaak.

Uit de Steenbergse Courant