zaterdag 18 februari 2017, 11:00

Uitwerking actieplan ‘Hart voor de Stad’ is van start gegaan

STEENBERGEN – Woensdagavond werd de eerste bijeenkomst gehouden voor de uitwerking van het vorig jaar opgestelde actieplan ‘Hart voor de Stad’, dat er voor moet gaan zorgen dat het winkelhart van Steenbergen toekomstbestendig wordt. Het komende jaar wordt dit plan uitgewerkt in werkgroepen met daarin belanghebbenden, waaronder ondernemers in de binnenstad.

De avond werd geopend door voorzitter Kees de Bruin van Retail Platform Steenbergen (RPS), waarin de winkeliers verenigd zijn. Hij sprak zijn tevredenheid uit over de opkomst en benadrukte het belang van een goede participatie van de betrokkenen.

Marketingdeskundige Thiemen Vermeulen legde de ruim dertig aanwezigen uit dat het nu een kwestie wordt van doorpakken. “We moeten er nu voor zorgen dat het goede plan dat er ligt ook daadwerkelijk wordt opgepakt en uitgewerkt”, aldus Vermeulen. Hij zal het proces gaan begeleiden, maar wijst erop dat de ondernemers zelf en ook gezamenlijk invulling moeten gaan geven aan het actieplan.

Vijf kernpunten

Dit plan bevat vijf kernpunten: 1. Een juist aanbod, 2. Bereikbaarheid en parkeren, 3. Sfeer en beleving, 4. Positionering, marketing en communicatie en 5. Samenwerking 2.0.

“Bij dit alles staan de behoeften van de klant centraal”, aldus Vermeulen. “Kritieke succesfactor is de betrokkenheid van  ondernemers en de gemeente. Ze moeten gezamenlijk aan de slag om het winkelhart echt toekomstbestendig te maken”.

Werkgroepen

Er zijn nu vijf werkgroepen gevormd die met de kernpunten aan de slag gaan. Hiervoor was voldoende belangstelling van voornamelijk lokale ondernemers. RPS hoopt echter ook op aanvulling met ambtenaren en bestuurders van gemeente Steenbergen. Dit waren – op raadslid Maurice Remery na – de grote afwezigen tijdens de bijeenkomst van woensdagavond. “Vanuit de gemeente is aangegeven dat men samen met de ondernemers wil optrekken. Dit is een ideale gelegenheid om dat te doen. En nog belangrijk ook”.

Uit de Steenbergse Courant