Afbeelding
woensdag 19 juli 2017, 09:00

Semper Crescendo luidde vakantie in met ‘voorpretconcert’

NIEUW-VOSSEMEER – Mooier weer had Harmonie Semper Crescendo zich afgelopen zondag niet kunnen wensen bij het ‘vakantievoorpretconcert’. Een prachtig zonnetje omlijstte het muzikale initiatief op het plein bij De Vossemeren. Twee leden van de harmonie kregen vanwege hun langdurig lidmaatschap tijdens het concert bijzondere aandacht.

Nadat voorzitter Frank de Klerk alle belangstellenden had verwelkomd werd het concert geopend door Veere’s Genoegen uit Veere. Voor hen was het de derde keer dat weekend dat ze een optreden verzorgden en dit had klaarblijkelijk een positief effect op hun inbreng. Het publiek genoot daardoor van hun muzikaliteit en enthousiasme.

Ook het optreden van Semper Kids viel bij de toehoorders in goede aarde. De kids worden op inspirerende wijze begeleid door Marianne van Tilburg. Bij de jonge muzikanten straalt het enthousiasme en motivatie er vanaf. De Semper Kids brachten een geheel nieuw programma, waarvan één muziekstuk pas sinds twee weken op de lessenaar staat. Voorzitter De Klerk stelde na afloop apetrots te zijn op het clubje jonge muzikanten.

Tijdens het genot van een hapje dat door de eigen leden klaargemaakt en een drankje werd een aantal jubilarissen van Semper Crescendo in het zonnetje gezet waaronder Jaantje Brattinga. De bijna 80-jarige is 25 jaar lid van de muziekvereniging en ontving hiervoor de zilveren bondsspel. Ook voorzitter Frank de Klerk werd speciaal in het zonnetje gezet. Hij is maar liefst 45 jaar lid van de Semper Crescendo.

Na dit intermezzo sloot Semper Crescendo zelf het voorpretconcert af. Dat gebeurde met een gevarieerd programma met muziekstukken van het themaconcert ‘Stay dat afgelopen maart werd gegeven en stukken van het spektakel van 450 jaar Nieuw-Vossemeer. Dit alles werd door het publiek zeer gewaardeerd.

Bij alle drie de optredens werden de muziekstukken op informele en ludieke wijze aangekondigd door de respectievelijke dirigenten Thomas Bruijns, Marianne van Tilburg en Luc van Gaans.

Wie waardering heeft voor Semper Crescendo kan dit zeker ook tonen door donateur te worden. Dit kan al vanaf € 5,- per jaar. Meer informatie over muziekvereniging Semper Crescendo is te vinden op de website: www. www.mvsempercrescendo.nl.

Uit de Steenbergse Courant