vrijdag 15 september 2017, 18:20

Gemeente meldt handhaving actie op Sunclass Park

STEENBERGEN – De communicatieafdeling van gemeente Steenbergen meldt dat gisteravond (14 september)  een integrale controle heeft plaatsgevonden bij wat nu wordt genoemd het Park aan het Veer in Nieuw-Vossemeer. (In de volksmond wordt altijd gesproken over het Sunclasspark). Gemeente Steenbergen, politie en het Regionale Informatie en Expertise Centrum (RIEC) voerden deze actie volgens de mededeling gezamenlijk uit.

“Tijdens de handhavingsactie heeft de gemeente bekeken of de regels uit het bestemmingsplan nageleefd worden. Zo mag er maar één huishouden per woning zijn en mag een persoon niet langer dan vier maanden achtereen in een woning verblijven. De gemeente heeft één overtreding  geconstateerd; iemand die langer dan 4 maanden in een huis verbleef.

Leefomstandigheden

De politie en het RIEC hebben de leefomstandigheden kritisch bekeken. Enkele woningen hadden geen werkende CV en moesten de woning verwarmen met gaspitten, wat tot gevaarlijke situaties kan leiden. Ook is er huisraad aangetroffen in een schuur van bewoners, afkomstig van een man zonder vaste woonplaats.

Opmerkelijk

Opmerkelijk is bovendien dat er steeds meer Nederlandse personen worden aangetroffen, die om diverse (maatschappelijke) redenen tijdelijk huisvesting nodig hebben. Ook zijn er signalen van uitbuiting, doordat de huur rechtstreeks op het salaris wordt ingehouden.

Redenen genoeg om de vinger nauwlettend aan de pols te blijven houden.

Door regelmatig te controleren willen de voornoemde instanties voorkomen dat het park een plek wordt voor uitbuiting, sociale problemen en criminaliteit. De gemeente houdt daarom regelmatig controles. Zo is er eerder, op 5 april 2017, een integrale handhavingsactie geweest. Toen zijn er 25 overtredingen geconstateerd, maar was ook de Belastingdienst erbij betrokken”, aldus de berichtgeving.

Opdracht van de rechter

Vorig jaar juli kreeg gemeente Steenbergen op last van de rechter de opdracht om controles te gaan uitvoeren bij de 88 woningen die op het park staan. Het college gaf vervolgens opdracht aan een extern bureau om dat te gaan doen. Dit bureau zou 3 controles uitvoeren voor een bedrag van 4950,00 euro. Er werd een extern bureau ingehuurd, omdat b en w aangaf dat controles door eigen ambtenaren duurder uit zouden komen.

Dubbele controle

Bij de controle die donderdagavond werd gedaan waren overigens ook eigen gemeente ambtenaren aanwezig. “Het door b en w ingeschakelde bedrijf richt zich uitsluitend op de basisregistratie van personen en op het naleven van het bestemmingsplan. De eigen ambtenaren hielden controle op de sociale omstandigheden en de veiligheid. Deze controles zijn nu gelijktijdig uitgevoerd om de bewoners niet onnodig te belasten”, antwoordt gemeentelijk woordvoerder John Nijssen op de vraag waarom er én een extern bureau én eigen ambtenaren zijn ingezet.

Uit de Steenbergse Courant