Afbeelding
zaterdag 7 oktober 2017, 13:26

Notendaalsedijk en Pelsendijk voortaan afgesloten voor gemotoriseerd verkeer

STEENBERGEN – Het college van b en w heeft beslist dat zowel Notendaalsedijk als Pelsendijk voortaan worden afgesloten voor doorgaand gemotoriseerd verkeer. Het landbouwverkeer is van deze maatregel uitgezonderd. Dat laatste is heel logisch, omdat dit verkeer anders wel erg lang om moet rijden.

De afsluiting van beide dijken wordt omkleed met een aantal argumenten. Volgens b en w en volgens de werkgroep ‘Verkeer Notendaalsedijk’ worden beide dijken gebruikt als sluiproute richting de A4. Het college van b en w oordeelt dat beide wegen te smal zijn om als zogenaamde ‘stroomwegen’ te worden gebruikt. Daar zijn ze volgens hen ook niet voor bedoeld. Ook stelt het college dat beide wegen geen verbindend karakter hebben tussen de kernen en dat er weliswaar sprake is van een lage verkeersintensiteit, maar dat het verkeer dat er gebruik van maakt te hard rijdt en een gevaar vormt voor de aanwonenden.

Positief en negatief advies

De politie heeft positief geoordeeld over de afsluiting, maar negatief over het instellen van een maximumsnelheid van slechts 30 kilometer. De handhaving is volgens de politie namelijk onmogelijk. Toch wordt de snelheidsbeperking van kracht en daarin kan ook de werkgroep Verkeer Notendaalsedijk zich vinden.

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant