Afbeelding
maandag 9 oktober 2017, 12:00

Tweede supermarkt in Dinteloord weer terug op de politieke agenda

DINTELOORD - Begin dit jaar leek het doek definitief te vallen voor de realisatie van een tweede supermarkt in Dinteloord. Althans voor wat betreft de initiatiefnemer, de Aannemersbedrijf Huysmans uit Dinteloord, voor wie de door de raad gewenste locatie aan de Westerstraat financieel onhaalbaar was. ‘Definitief’ blijkt echter een rekbaar begrip want enkele maanden later komt deze zelfde aannemer met de resultaten van een onderzoek waarin de haalbaarheid van een discount supermarkt in Dinteloord wordt aangetoond. Zodoende keert de discussie in volle hevigheid terug op de politieke agenda tijdens de oordeelvormende vergadering van woensdagavond. Gezien de opmerkingen lijken de kansen voor de ondernemer te keren, ook wanneer de supermarkt zich buiten het centrumgebied zou vestigen.

Het onderwerp was op verzoek van de Volkspartij geagendeerd voor de vergadering van afgelopen woensdag. De partij wilde weten wat de inhoudelijke reactie van het college was op het onderzoek van de aannemer. “We houden opnieuw een pleidooi om de realisatie van een tweede supermarkt wel mogelijk te maken en dit op basis van deze distributieve verkenning te onderzoeken,” aldus fractievoorzitter Michel Lambers.

Alleen winnaars

Hij vond gehoor bij een meerderheid van de raad. Steenbergen Anders verwoordde het bij monde van Tim Huisman als volgt: “Dinteloord verdient een tweede supermarkt waar dan ook in de kern. Volgens het rapport kiezen inwoners nu andere kernen om boodschappen te doen en daarmee ook andere aankopen te doen. Een tweede supermarkt is dan ook zeer gewenst. Steenbergen Anders sluit zich aan bij de conclusie van het rapport dat de vestiging van een discount supermarkt alleen maar winnaars zal kennen”

Pinas 3

Willem Van den Berge vulde namens de PvdA aan: “Als het niet kan zoals het formeel moet, doe het dan zoals het kan. Leg de kaders wat ruimer dan die van het strikte centrum. Het gaat erom dat we op een fatsoenlijke manier komen tot een tweede supermarkt in een kern die dat verdient.”

Volgens wethouder Vos is op het haalbaarheidsonderzoek een contraexpertise gepleegd en is er als gevolg daarvan behoefte aan nadere informatie. “We moeten ook kijken om wat voor discounter het gaat want de afgelopen jaren is er in die wereld veel veranderd. We gaan het gesprek in met een open mind. “ Terloops merkte de wethouder op dat ook in Pinas 3 (de voormalige sportvelden aan de Oostgroeneweg) ruimte komt voor detailhandel met daarboven appartementen. Aannemer Huysmans is betrokken bij de ontwikkeling van dit gebied.

Cliëntelisme

Koos Boluijt volgde namens winkeliersvereniging Dinteloord Winkeloord de beraadslagingen vanaf de publieke tribune. “De winkeliersvereniging heeft al veel bagger over zich heen gekregen als gevolg van deze discussie. Zij wordt ervan beschuldigd geen tweede supermarkt in Dinteloord te willen. Dat is helemaal niet waar. Als deze in het centrum van Dinteloord zou komen, wordt dat toegejuicht. Maar een locatie buiten het centrum gaat ten koste van de detailhandel. Zo simpel is het. Wanneer ik raadsleden hoor zeggen dat we koste wat kost moeten zorgen dat die tweede supermarkt er komt, dan kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat hier sprake is van enige cliëntelisme.”

(cliëntelisme = een groep mensen een dienst bewijzen in ruil voor politieke steun – red.)

Door Dasja Abresch

Uit de Steenbergse Courant