Afbeelding
donderdag 12 oktober 2017, 10:02

Bezoekers inloopavond Nieuw-Vossemeer vlijtig aan de slag

NIEUW-VOSSEMEER – Gisteravond bezocht een vijftigtal Vosmeerders de inloopavond van gemeente Steenbergen in ’t Wagenhuis. Het merendeel van de belangstellenden was bewoner van de vijf straten waarvoor de gemeente een opknapplan gaat opstellen. De bijeenkomst was bedoeld om de wensen, ideeën, opmerkingen en klachten van inwoners te inventariseren betreffende de voorgenomen werkzaamheden. “We starten geheel blanco”, zo liet verantwoordelijk wethouder Cors Zijlmans weten.

De methode om ‘blanco’ te starten bij een renovatieplan is al eerder toegepast binnen de gemeente, bijvoorbeeld in Steenbergen Zuid. En dat is goed bevallen, zowel bij bewoners als bij de uitvoerder. “Het zou overigens niet goed zijn als wij vanachter het bureau op het gemeentehuis plannen zouden maken zonder jullie hierin te betrekken. Wie weet er nu het beste wat de behoefte is in uw woonwijk dan uzelf”, zo leidde de wethouder de bijeenkomst in.

De knelpunten

Projectleider Frans Donker hield om die reden een korte presentatie van de voornemens. Het uitgangspunt bij de aanpak van het gebied is ‘het creëren van een veilige en leefbare woonomgeving voor de komende 20 à 25 jaar’. Want de openbare ruimte voldoet volgens de gemeente niet meer aan de huidige normen. Er komt een aanpak van de bestrating, het parkeren, de openbare verlichting, het groen en de riolering.

Verzakte en versleten bestrating, rommelige uitstraling, parkeerdruk, verouderde verlichting, veel groen van slechte kwaliteit en problemen met de riolering, vooral bij hevige regenbuien zijn de knelpunten.

Vijf straten

Er zijn vijf straten die onderwerp van gesprek zijn: Van Treslonglaan, Helmich van Doernickstraat, Philip van Dorpstraat, een gedeelte van de Simon Luijmestraat en een gedeelte van de Kees van de Sandestraat.

Vooral het feit dat slechts een gedeelte van de laatste twee genoemde straten worden aangepakt leverde de eerste kritiek van de avond op. Een bewoonster van de Kees van de Sandestraat trok heftig aan de bel. “Ik woon hier al dertig jaar en er is sindsdien niets vernieuwd”. Wethouder Zijlmans trok er meteen de angel uit: “Uw opmerking wordt meegenomen, we zullen kijken of we er gehoor aan kunnen geven”. Er kwamen nog wat eerste reacties. De parkeerproblemen, de slechte riolering en wateroverlast, het groen, hier moet zeker wat aan gebeuren.

Fanatiek

Vervolgens gingen de bezoekers letterlijk rond te tafel en brachten zij fanatiek met foto’s van het plangebied voor de neus tal van suggesties, ideeën en klachten naar voren. Precies zoals de bedoeling is.

Het gemeentelijk team – naast wethouder Zijlmans, projectleider Donken, ook Ad Neelen (uitvoering), Frederique Jansen (groen) en Tom Linders (ondersteuning) gaat nu alles serieus bekijken. “We komen begin volgend jaar terug en presenteren alles in wat we noemen een ‘brengsessie’. Hierin kunnen belanghebbenden weer reageren en vervolgens wordt een definitief plan gemaakt. In de tweede helft van volgend jaar start dan de uitvoering”, aldus Frans Donken.

tekst en foto’s: Peter Vermeulen © Steenbergse Courant/KijkopSteenbergen.nl

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant