zondag 5 november 2017, 14:00

Verwachting aanleg glasvezel buitengebied voor half 2018

STEENBERGEN – Voorzitter Marinus Krijger van de werkgroep ‘Glasvezel Brabantse Wal’ denkt dat de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied van onder meer de gemeente Steenbergen in het tweede kwartaal van 2018 van start kan gaan. Tenminste als minimaal 55 procent van de bewoners in het buitengebied voor aanleg kiest. Krijger denkt dat dit zeker het geval zal zijn.

“De laatste details worden nu ingevuld. Ik denk dat binnen nu en een maand de zaken op juridisch gebied zijn afgehecht. In november moet alles rond kunnen zijn”, antwoordt Marinus Krijger op vragen van Steenbergse Courant over de aanleg van het glasvezelnetwerk in het buitengebied.

Van uitstel geen afstel

In maart dit jaar sprak wethouder Cors Zijlmans nog de verwachting uit dat de aanleg in de afgelopen zomer zou starten. Het bedrijf Mabib, dat in Noord-Brabant dergelijke netwerken aanlegt zou dit ook in de gemeente Steenbergen gaan doen. Een poosje later moest hij melden dat dit streven niet kon worden gehaald, omdat besloten was dat ook de gemeenten Bergen op Zoom en Woensdrecht bij het initiatief zouden worden betrokken.

Vervolgens ging ook de werkgroep Glasvezel Brabantse Wal van start. Deze werkgroep bestaat – naast voorzitter Marinus Krijger – uit secretaris Albert van Engelen en de leden Kees Gommeren, André Jansen, Lian Korst, Leen Vos, Carla Michielsen (ZLTO), Rian Govers (namens gemeente Bergen op Zoom), Kees Bastiaansen (namens gemeente Woensdrecht) en twee vertegenwoordigers van Mabib.

Zeker ook belangrijk voor niet-agrariërs

“Ik ben blij dat de drie Brabantse Wal gemeenten en het bedrijf Mabib de zaken nu rond krijgen. We zullen eind dit jaar, begin volgend jaar ambassadeurs in het buitengebied werven en hen vragen om de bewoners actief te betrekken. Deelname van 55% is noodzakelijk om te kunnen starten. Onze verwachting is dat de agrarische sector zeker positief zal reageren. Uit mijn hoofd gezegd heeft de gemeente Steenbergen 800 tot 900 adressen in het buitengebied. Zo’n 20 % is agrarisch, dus 80 % niet. Toch zal ook het grootste deel van die 80 procent graag glasvezel willen. Het internet in het buitengebied is bijzonder traag en nu al, maar zeker in de toekomst is snelheid daar een noodzaak”, stelt Marinus Krijger.

Snel internet noodzakelijk

“Ik heb alleen al in mijn eigen omgeving navraag gedaan, van de 28 huishoudens zeggen er 26 glasvezel te willen. 2 huishoudens zeggen nog te twijfelen. Ze vragen zich af of het op hun leeftijd nog zin heeft. Maar juist voor senioren is snel internet heel belangrijk. Denk alleen al maar aan zorg op afstand, waarbij een coach of arts via een internetverbinding een oogje in het zeil houdt”.

Daarnaast zal een glasvezelverbinding in het buitengebied waarde verhogend werken voor de woningen.

1800 Euro

Eerder kondigde wethouder Zijlmans aan dat een aansluiting op het glasvezel netwerk de bewoners van het buitengebied 1800 euro gaat kosten. De wethouder gaat van het standpunt uit dat ook woningen die nu niet besluiten om een aansluiting te realiseren, dat in de toekomst nog wel kunnen doen, echter tegen veel hogere kosten.

Betaalregeling mogelijk

 “Wie de 1800 euro niet in één keer wil betalen, krijgt een regeling waarbij na het startbedrag van 250 euro, het resterende deel maandelijks verrekend gaat worden. Daarbij is ook de afspraak dat de kosten voor de abonnementen gelijk zullen zijn aan die binnen de bebouwde kom. Het voordeligste pakket voor telefonie, internet en televisie zal rond de 55 euro kosten”, weet voorzitter Krijger.

Door Peter Vermeulen

Uit de Steenbergse Courant