Afbeelding
dinsdag 29 mei 2018, 14:00

Toren van Hoogendoorn op plaats van bestemming

STEENBERGEN – Oud-burgemeester Jan Hoogendoorn kan nu eindelijk het cadeau bekijken dat hij bij zijn afscheid in 2012 kreeg van de inwoners van de gemeente Steenbergen. De ‘Toren van Hoogendoorn’ kreeg gistermorgen met behulp van een grote kraan zijn plek op Fort Henricus aan de Schansdijk in Steenbergen. Het bouwwerk is voorlopig nog niet toegankelijk voor het publiek, maar kan al wel vanaf grondniveau bewonderd worden.

Voordat de toren aan de beurt was, werden de beide brugdelen die voetgangers in de toekomst toegang verschaffen tot het binnenterrein, geplaatst. De bouwwerken komen uit het brein van het Bergen op Zoomse architectenbureau Ro&Ad dat alle accoya houten ‘landmarks’ langs de West-Brabantse Waterlinie ontwierp. Het uiterlijk van de nieuwe toren op het fort sluit dan ook nauw aan bij dat van de Bunkertreppe die in 2016 in gebruik werd genomen aan het Benedensas.

Dankbaar gebruik

De werkzaamheden aan het fort zijn nog in volle gang maar de eindstreep komt in zicht. De wallen liggen inmiddels op de juiste plek en de contouren van het fort zijn weer scherp herkenbaar in het landschap. Nu al maken meerkoeten, eenden en andere watervogels dankbaar gebruik van de brede gracht die rond Henricus ligt. Langs de oeverranden kwelen de rietzangers er vrolijk op los. Wanneer het fort helemaal klaar is en de wallen begroeid met gras en bermbloemen zullen flora en fauna er welig tieren. Met name voor de bedreigde bij moet het een veilig en voedselrijk gebied worden.

Landschappen van Allure

Naar verwachting is de klus in september geklaard waarna Natuurmonumenten, die eigenaar is, het fort in oktober feestelijk wil openen. De bekostiging van het herstel gebeurt voor een groot deel uit de provinciale subsidiepot Landschappen van Allure. Vereniging Natuurmonumenten is zelf niet voornemens om activiteiten op het fort te ontplooien maar denkt binnen het project Waterpoort welwillend mee over de mogelijkheden. Vooruitlopend op een eventuele horecaontwikkeling kocht de gemeente Steenbergen de loodsen aan de Schansdijk.

Met behulp van een grote kraan werd het uitkijkdeel van de toren op zijn ‘sokkel’ geplaatst. Aan weerszijden komen trappen waarmee de bezoeker toegang krijgt tot een fantastisch uitzicht over de omliggende polders.

Via een houten brug komen bezoekers in de toekomst het fort binnen. Ten tijde van de foto lag de uitkijktoren nog midden op de brug.

Door: Dasja Abresch

Afbeelding

Uit de Steenbergse Courant