Afbeelding
zaterdag 21 juli 2018, 13:00

Probleem met onderlaag: uitstel renovatie atletiekbaan

STEENBERGEN - De toplaag van de atletiekbaan van SV Diomedon wordt voorlopig niet vervangen. Uit vooronderzoek is een probleem in de onderlaag ontdekt waardoor de baan geheel vervangen zou moeten worden. Althans wanneer men aan de eisen van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie (KNAU) wil blijven voldoen.

Tien jaar geleden kreeg Diomedon een kunststofbaan. Om glooiingen in de onderbaan op te vangen, is er toen voor gekozen om de toplaag op die plaatsen te verdikken. De KNAU staat een toplaag van maximaal 15 millimeter toe, terwijl de baan in Steenbergen op sommige plekken wel 30 millimeter dik is. Eerder werd al besloten de toplaag een jaar eerder dan verwacht te vervangen. “Het is de hoogste tijd,” legt Frans van den Branden, voorzitter van het afdelingsbestuur Atletiek en Trimmen,  uit. “Over de hele baan constateren we jaarlijks nieuwe scheuren. Dat is mede te wijten aan de onderlaag.”

Probleem bekend

De planning was dat de werkzaamheden in augustus en september plaats zou vinden. Ter voorbereiding op het werk ging een bouwteam aan de slag, bestaande uit gemeente, aannemer, adviesbureau en sportvereniging. Dat team ontdekte dat de onderlaag niet voldoet aan de huidige eisen die de KNAU stelt aan demping vanwege een lichte glooiing in de baan. “De voorzitter van onze vereniging, Eduard Tonissen, had daar op gewezen naar aanleiding van een soortgelijk probleem in Oosterhout. De afwijking was bekend omdat de aannemer er bij de aanleg al voor gewaarschuwd heeft. Hij gaf om die reden toen al geen garantie op het werk.”

Doodbloeden

Van den Branden hoopt op medewerking van de gemeenteraad. “De volledige vervanging van de baan gaat zeker 150.000 euro extra kosten. Misschien meer. Ik begrijp dat dat geld ergens vandaan moet komen.” De atletiekafdeling telt al jarenlang een kleine driehonderd leden en organiseert gemiddeld acht wedstrijden per seizoen. “Wanneer onze baan wordt afgekeurd kan dat niet meer en zal de vereniging doodbloeden. Voor het komend jaar hebben we dispensatie gekregen van de KNAU, maar ik verwacht niet dat we dat nog een keer krijgen. “

Nieuwe eisen

De kans dat de overkoepelende organisatie baan na renovatie afkeurt, is reëel. Daar komt nog bij dat dan niet alleen de baan maar ook alle andere sportvoorzieningen aan de nieuwe eisen worden getoetst. Zolang er geen veranderingen in de baan zijn, is dat niet nodig en kunnen zij nog tot 2024 mee. Met de nieuwe eisen komen de voorzieningen voor onder meer kogelstoten, discuswerpen, verspringen, (polsstok)hoogspringen, kogelslingeren en speerwerpen niet door de keuring. Besloten werd om de werkzaamheden uit te stellen tot er meer duidelijkheid is.

Dispensatie

Die duidelijkheid moet verschaft worden door een projectteam dat de financiële (voor de gemeente en de sportvereniging), juridische en technische aspecten in beeld brengt. Ook onderzoekt het of dispensatie bij de KNAU tot de mogelijkheden behoort.

Voor de sportbeoefenaar blijft het uitstel zonder gevolgen. De baan is nog prima in orde en alle voorzieningen zijn goedgekeurd tot 2024.

Uit de Steenbergse Courant