zaterdag 4 augustus 2018, 09:14

PvdA Steenbergen op de bres voor begeleiding kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt

STEENBERGEN – PvdA Steenbergen maakt zich bij monde van fractievoorzitter Nadir Baali zorgen over de begeleiding van kwetsbare leerlingen naar de arbeidsmarkt. Hij stelt hierover vragen aan het college van burgemeester en wethouders.

Scholen voor praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs konden subsidie aanvragen voor het begeleiden van kwetsbare leerlingen om ze mogelijk eerlijke kansen te geven bij het krijgen van een baan. Die subsidie kwam uit een Europees potje waarin 363 miljoen beschikbaar was voor een periode van zeven jaar. Na twee ronden is de pot leeg, omdat er veel scholen gebruik van hebben gemaakt. Dit alles staat beschreven in een artikel in Trouw, waarnaar Nadir Baali verwijst.

Garanties

Hij vraagt het college of dit gevolgen heeft voor leerlingen uit de gemeente Steenbergen. De PvdA wil graag weten of er banen voor jobcoaches en stagebegeleiders verloren zijn gegaan. En of burgemeester en wethouders actie gaat ondernemen om de begeleiding van kwetsbare jongeren te garanderen. Met name door (co)financiering van projecten voor werkbegeleiding. Ook vraagt de partij het college om – als dat al niet is gebeurd – zorgen te uiten bij de verantwoordelijk staatsecretaris Tamara van Ark.

Het college zal conform de bepalingen van artikel 40 van het reglement van orde schriftelijk antwoorden op deze vragen.

Uit de Steenbergse Courant